Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Via de fiscale regeling WBSO stimuleert het kabinet ondernemers in alle bedrijfssectoren om meer te investeren in onderzoek en ontwikkeling (R&D of S&O). De WBSO verlaagt de S&O-loonkosten en sinds 2016 ook de andere kosten en uitgaven van een S&O-project, bijvoorbeeld voor prototypes of onderzoeksapparatuur.

Belangrijkste resultaten

  • Het (vastgestelde) aantal bedrijven dat gebruik maakte van de WBSO was 19.439 in 2018. In 2015 was er een piek van 21.940. Uit een onderzoek van RVO.nl (zie ook kamerbrief over de WBSO 2020) blijkt dat de terugloop van het aantal gebruikers met name komt door een afname van nieuwkomers.
  • De omvang van de (vastgestelde) S&O-uitgaven nam toe van € 3,2 miljard in 2011 tot € 5,5 miljard in 2018. Ondanks de daling van het aantal WBSO-gebruikers blijft de omvang van de vastgestelde S&O-uitgaven in 2018 ten opzichte van 2017 vergelijkbaar.
  • Het verzilverde beleidsbudget bedroeg bijna € 1,1 miljard in 2018.

Feiten en cijfers

Het (vastgestelde) aantal bedrijven dat gebruik maakte van de WBSO nam in de periode 2015-2018 geleidelijk af van 21.940 naar 19.439. De omvang van de (vastgestelde) S&O-uitgaven, die met de WBSO werden ondersteund, nam in dezelfde periode toe van € 5,2 mld. naar € 5,5 mld. Het verzilverde beleidsbudget daalt sinds 2016 (voor alleen S&O-loonkosten) tot bijna € 1,1 miljard in 2018. Wel ligt de benutting hoger dan in de periode 2011-2015.

Aantal bedrijven en zelfstandigen met vastgestelde WBSO, 2011-2018, en RDA, 2012-2015

Aantal bedrijven en zelfstandigen met vastgestelde WBSO, 2011-2018, en RDA, 2012-2015 WBSO
WBSOwaarvan tevens RDA
2011207500
2012858012920
2013696014810
2014660015300
2015662015320
2016214570
2017204340
2018194390
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (150 bytes)
Omvang van de loonsom en uitgaven die vallen onder de WBSO, 2011-2018 en RDA 2012-2015, vaststellingen (€ mln) WBSO
SenO-uitgaven RDASenO-uitgaven niet loonsomSenO-loonsom WBSO
20113174
201214433424
201317423391
201418043490
201518233345
201620863385
201720773418
201820363434
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (197 bytes)

Gebruik beleidsbudget (exclusief zelfstandigen), 2011-2018 (€ mln)

Gebruik beleidsbudget (exclusief zelfstandigen), 2011-2018 (€ mln) WBSO/RDA
WBSO en RDA: gebruik beleidsbudget 2011-2017Verzilverd beleidsbudget WBSOVerzilverd beleidsbudget RDA
2011915
2012731135
2013766202
2014780232
2015769154
20161208
20171182
20181074
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (208 bytes)
Gebruik beleidsbudget zelfstandigen, 2015-2020 (€ mln) Aftrek speur- en ontwikkelingswerk
Beleidsbudget zelfstandigen
20156
20166
20176
20186
20196
20206
Bron: Miljoenennota Brontabel als csv (78 bytes)

Regionale verdeling van WBSO-gebruikers, 2018

Hieronder is de verdeling weergegeven van het aantal unieke WBSO-gebruikers als percentage van het totaal aantal bedrijfsvestigingen voor de 40 COROP-gebieden. Uit de cijfers blijkt dat drie regio’s met daarin een technische universiteit een bovengemiddeld aantal S&O-bedrijven kent ten opzichte van het totaal aantal bedrijfsvestigingen in de regio.

Inhoudingsplichtigen WBSO als percentage van het aantal bedrijfsvestigingen (alleen BV en NV), 2018

Inhoudingsplichtigen WBSO als percentage van het aantal bedrijfsvestigingen (alleen BV en NV), 2018 WBSO
COROP naamaantal WBSO inhoudingsplichtigen (met WBSO vaststelling) als percentage van het totaal aantal bedrijfsvestigingen 2018 (alleen BV en NV)
Oost-Groningen3,70%
Delfzijl e.o.3,60%
Overig Groningen6,00%
Noord-Friesland3,70%
Zuidwest-Friesland3,90%
Zuidoost-Friesland6,40%
Noord-Drenthe3,60%
Zuidoost-Drenthe5,80%
Zuidwest-Drenthe4,00%
Noord-Overijssel4,80%
Zuidwest-Overijssel5,90%
Twente7,90%
Veluwe4,30%
Achterhoek5,70%
Arnhem-Nijmegen4,60%
Zuidwest-Gelderland3,70%
Utrecht3,60%
Kop van Noord-Holland4,40%
Alkmaar e.o.3,30%
IJmond2,30%
Agglomeratie Haarlem2,80%
Zaanstreek2,40%
Groot-Amsterdam3,50%
Het Gooi en Vechtstreek2,40%
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek4,00%
Agglomeratie s-Gravenhage2,60%
Delft en Westland7,50%
Oost-Zuid-Holland3,20%
Groot-Rijnmond2,80%
Zuidoost-Zuid-holland3,20%
Zeeuwsch-Vlaanderen2,40%
Overig Zeeland3,40%
West-Noord-Brabant3,60%
Midden-Noord-Brabant4,30%
Noordoost-Noord-Brabant4,80%
Zuidoost-Noord-Brabant6,80%
Noord-Limburg4,80%
Midden-Limburg3,80%
Zuid-Limburg3,50%
Flevoland4,10%
Bron: CBS Brontabel als csv (1 kB)