Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Via de fiscale regeling WBSO stimuleert het kabinet ondernemers in alle bedrijfssectoren om meer te investeren in onderzoek en ontwikkeling (R&D, ook wel S&O genoemd). Met WBSO kunnen ondernemers hun loonkosten en andere kosten en uitgaven van S&O-projecten verlagen. Daarvoor ontvangen zij een korting op de loonbelasting. Zelfstandig ondernemers ontvangen een vaste aftrek voor S&O. Daarnaast is er nog een extra tegemoetkoming voor starters.

Belangrijkste resultaten

  • Het (vastgestelde) aantal bedrijven dat gebruik maakte van de WBSO in 2020 bedroeg 19.678. Na een jaarlijkse afname van het aantal bedrijven sinds 2015 is dat voor het eerst weer een toename van bijna twee procent ten opzichte van het voorgaande jaar. De Coronacrisis in 2020 lijkt dan ook geen negatieve impact te hebben op het totaal aantal bedrijven dat S&O heeft uitgevoerd.
  • Ook de omvang van de (vastgestelde) S&O-uitgaven nam in 2020 verder toe. In 2020 bedroeg dit bijna zes miljard euro en daarmee is deze drie procent hoger dan in 2019 (5,8 miljard euro). Bovendien is dit de hoogste omvang van (vastgestelde) S&O-uitgaven sinds het begin van de regeling.
  • Dankzij de WBSO hebben bedrijven in 2020 in totaal ruim 1,2 miljard euro korting ontvangen op hun te betalen loonheffingen.

Feiten en cijfers

Het (vastgestelde) aantal bedrijven dat gebruik maakte van de WBSO nam in de periode 2015-2020 geleidelijk af van 21.940 naar 19.678. 2020 is voor het eerst in vijf jaar weer een jaar waarin een toename van het aantal WBSO-gebruikers zichtbaar is (twee procent). Uit onderzoek van RVO en het CBS blijkt dat de terugloop van het aantal gebruikers met name kwam door een afname van nieuwkomers (klik hier om meer over het onderzoek te lezen). Het afnemend aantal WBSO-gebruikers betekent niet direct dat het bereik van de regeling onder R&D-bedrijven in Nederland afneemt. Het aantal structurele WBSO-gebruikers evenals de totale omvang van S&O blijven op peil.

De omvang van de (vastgestelde) S&O-uitgaven, die met de WBSO werden ondersteund, nam in dezelfde periode toe van 5,2 miljard euro naar zes miljard euro. Historisch is 2020 tot nu toe het jaar met de hoogste totale S&O-uitgaven.

Aantal bedrijven en zelfstandigen met vastgestelde WBSO, 2011-2020 en RDA, 2012-2015

Aantal bedrijven en zelfstandigen met vastgestelde WBSO, 2011-2020 en RDA, 2012-2015 WBSO
WBSOwaarvan tevens RDA
2011207500
2012858012920
2013696014810
2014660015300
2015662015320
2016214570
2017204340
2018194390
2019193210
2020196780
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (178 bytes)
Omvang van de loonsom en uitgaven die vallen onder de WBSO, 2011-2020 en RDA 2012-2015, vaststellingen (€ mln) WBSO
SenO-uitgaven RDASenO-uitgaven niet loonsomSenO-loonsom WBSO
2011003174
2012144303424
2013174203391
2014180403490
2015182303345
2016020863385
2017020773418
2018020363434
2019021563656
2020021843803
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (242 bytes)

Verzilverd beleidsbudget (exclusief zelfstandigen), 2011-2020 (€ mln)

Verzilverd beleidsbudget (exclusief zelfstandigen), 2011-2020 (€ mln) WBSO/RDA
WBSO en RDA: gebruik beleidsbudget 2011-2020Verzilverd beleidsbudget WBSOVerzilverd beleidsbudget RDA
20119150
2012731135
2013766202
2014780232
2015769154
201612080
201711820
201810740
201911820
202012260
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (238 bytes)
Verzilverde beleidsbudget S&O-aftrek zelfstandigen, 2016-2019 (€ mln) Aftrek speur- en ontwikkelingswerk
Verzilverd beleidsbudget S en O-aftrek zelfstandigen
20165
20175
20185
20195
Bron: Miljoenennota Brontabel als csv (87 bytes)

Regionale verdeling van WBSO-gebruikers, 2020

Hieronder is de verdeling weergegeven van het aantal unieke WBSO-bedrijven als percentage van het totaal aantal bedrijfsvestigingen voor de 40 COROP-gebieden. Uit de cijfers blijkt dat in 2020 de drie regio’s met daarin een technische universiteit (Twente, Delft en Eindhoven) een bovengemiddeld aantal S&O-bedrijven kent ten opzichte van het totaal aantal bedrijfsvestigingen in de regio.

Inhoudingsplichtigen WBSO als percentage van het aantal bedrijfsvestigingen (alleen BV en NV; bron CBS), 2020

Inhoudingsplichtigen WBSO als percentage van het aantal bedrijfsvestigingen (alleen BV en NV; bron CBS), 2020 WBSO
COROP naamAandeel
Oost-Groningen3,60%
Delfzijl e.o.3,60%
Overig Groningen5,50%
Noord-Friesland3,50%
Zuidwest-Friesland5,90%
Zuidoost-Friesland4,60%
Noord-Drenthe3,80%
Zuidoost-Drenthe4,70%
Zuidwest-Drenthe3,30%
Noord-Overijssel4,60%
Zuidwest-Overijssel5,60%
Twente7,40%
Veluwe4,20%
Achterhoek5,40%
Arnhem Nijmegen4,30%
Zuidwest-Gelderland3,60%
Utrecht3,50%
Kop van Noord-Holland4,20%
Alkmaar e.o.3,20%
IJmond2,00%
Agglomeratie Haarlem2,20%
Zaanstreek2,70%
Groot-Amsterdam3,40%
Het Gooi en Vechtstreek2,20%
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek3,60%
Agglomeratie �s-Gravenhage2,70%
Delft en Westland7,40%
Oost-Zuid-Holland2,80%
Groot-Rijnmond2,70%
Zuidoost-Zuid-holland2,80%
Zeeuwsch-Vlaanderen2,20%
Overig Zeeland3,40%
West-Noord-Brabant3,40%
Midden-Noord-Brabant4,00%
Noordoost-Noord-Brabant4,60%
Zuidoost-Noord-Brabant6,80%
Noord-Limburg4,70%
Midden-Limburg3,60%
Zuid-Limburg3,40%
Flevoland3,70%
Bron: CBS Brontabel als csv (1 kB)