Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Via de fiscale regeling WBSO stimuleert het kabinet ondernemers in alle bedrijfssectoren om meer te investeren in onderzoek en ontwikkeling (R&D of S&O). De WBSO verlaagt de S&O-loonkosten en de andere kosten en uitgaven van een S&O-project, bijvoorbeeld voor prototypes of onderzoeksapparatuur.

Belangrijkste resultaten

  • Het (vastgestelde) aantal bedrijven dat gebruik maakte van de WBSO was 19.321 in 2019. In 2015 was er een piek van 21.940. Uit een onderzoek van RVO en het CBS blijkt dat de terugloop van het aantal gebruikers met name komt door een afname van nieuwkomers (klik hier om meer over het onderzoek te lezen). Ook blijkt dat het afnemend aantal WBSO-gebruikers niet direct betekent dat het bereik van de regeling onder R&D-bedrijven in Nederland afneemt. Het aantal structurele WBSO-gebruikers evenals de omvang van S&O blijven op peil.
  • De omvang van de (vastgestelde) S&O-uitgaven nam toe van € 5,2 miljard in 2015 tot € 5,8 miljard in 2019. Ondanks een kleine daling van het aantal WBSO-gebruikers is de omvang van de vastgestelde S&O-uitgaven in 2019 ten opzichte van 2018 toegenomen.
  • Het verzilverde beleidsbudget bedroeg bijna € 1,2 miljard in 2019.

Feiten en cijfers

Het (vastgestelde) aantal bedrijven dat gebruik maakte van de WBSO nam in de periode 2015-2019 geleidelijk af van 21.940 naar 19.321. De omvang van de (vastgestelde) S&O-uitgaven, die met de WBSO werden ondersteund, nam in dezelfde periode toe van € 5,2 mld. naar € 5,8 mld.

Aantal bedrijven en zelfstandigen met vastgestelde WBSO, 2011-2019, en RDA, 2012-2015

Aantal bedrijven en zelfstandigen met vastgestelde WBSO, 2011-2019, en RDA, 2012-2015 WBSO
WBSOwaarvan tevens RDA
2011207500
2012858012920
2013696014810
2014660015300
2015662015320
2016214570
2017204340
2018194390
2019193210
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (164 bytes)
Omvang van de loonsom en uitgaven die vallen onder de WBSO, 2011-2019 en RDA 2012-2015, vaststellingen (€ mln) WBSO
SenO-uitgaven RDASenO-uitgaven niet loonsomSenO-loonsom WBSO
20113174
201214433424
201317423391
201418043490
201518233345
201620863385
201720773418
201820363434
201921563656
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (214 bytes)

Gebruik beleidsbudget (exclusief zelfstandigen), 2011-2019 (€ mln)

Gebruik beleidsbudget (exclusief zelfstandigen), 2011-2019 (€ mln) WBSO/RDA
WBSO en RDA: gebruik beleidsbudget 2011-2019Verzilverd beleidsbudget WBSOVerzilverd beleidsbudget RDA
2011915
2012731135
2013766202
2014780232
2015769154
20161208
20171182
20181074
20191182
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (220 bytes)
Gebruik beleidsbudget zelfstandigen, 2015-2020 (€ mln) Aftrek speur- en ontwikkelingswerk
Beleidsbudget zelfstandigen
20156
20166
20176
20186
20196
20206
Bron: Miljoenennota Brontabel als csv (78 bytes)

Regionale verdeling van WBSO-gebruikers, 2019

Hieronder is de verdeling weergegeven van het aantal unieke WBSO-gebruikers als percentage van het totaal aantal bedrijfsvestigingen voor de 40 COROP-gebieden. Uit de cijfers blijkt dat drie regio’s met daarin een technische universiteit een bovengemiddeld aantal S&O-bedrijven kent ten opzichte van het totaal aantal bedrijfsvestigingen in de regio.

Inhoudingsplichtigen WBSO als percentage van het aantal bedrijfsvestigingen (alleen BV en NV), 2019

Inhoudingsplichtigen WBSO als percentage van het aantal bedrijfsvestigingen (alleen BV en NV), 2019 WBSO
COROP naamAandeel
Oost-Groningen3,50%
Delfzijl e.o.3,60%
Overig Groningen5,50%
Noord-Friesland3,70%
Zuidwest-Friesland3,70%
Zuidoost-Friesland6,30%
Noord-Drenthe3,70%
Zuidoost-Drenthe5,10%
Zuidwest-Drenthe3,20%
Noord-Overijssel4,60%
Zuidwest-Overijssel5,90%
Twente7,80%
Veluwe4,20%
Achterhoek5,50%
Arnhem Nijmegen4,30%
Zuidwest-Gelderland3,60%
Utrecht3,40%
Kop van Noord-Holland4,10%
Alkmaar e.o.3,10%
IJmond2,10%
Agglomeratie Haarlem2,60%
Zaanstreek2,40%
Groot-Amsterdam3,50%
Het Gooi en Vechtstreek2,20%
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek3,60%
Agglomeratie �s-Gravenhage2,70%
Delft en Westland7,40%
Oost-Zuid-Holland3,20%
Groot-Rijnmond2,70%
Zuidoost-Zuid-holland3,20%
Zeeuwsch-Vlaanderen2,30%
Overig Zeeland3,40%
West-Noord-Brabant3,60%
Midden-Noord-Brabant4,20%
Noordoost-Noord-Brabant4,60%
Zuidoost-Noord-Brabant6,90%
Noord-Limburg4,70%
Midden-Limburg3,70%
Zuid-Limburg3,20%
Flevoland3,70%
Bron: CBS Brontabel als csv (1 kB)