Via de fiscale regeling WBSO stimuleert het kabinet ondernemers in alle bedrijfssectoren om meer te investeren in onderzoek en ontwikkeling (R&D of S&O). De WBSO verlaagt de S&O-loonkosten en sinds 2016 ook de andere kosten en uitgaven van een S&O-project, bijvoorbeeld voor prototypes of onderzoeksapparatuur.

Belangrijkste resultaten

  • Het (vastgestelde) aantal bedrijven dat gebruik maakte van de WBSO was 20.434 in 2017. In 2015 was er een piek van 21.940. Vooral bedrijven met weinig omvangrijke R&D-projecten kozen ervoor om in 2017 geen WBSO-aanvraag in te dienen. Mogelijk houdt dit verband met de huidige periode van economische groei. Bedrijven besteden dan vaak minder tijd aan R&D en richten alle inspanningen op hun primaire bedrijfsprocessen.
  • De omvang van de (vastgestelde) S&O-uitgaven nam toe van € 3,2 miljard in 2011 tot € 5,5 miljard in 2017.
  • Het verzilverde beleidsbudget bedroeg bijna € 1.2 miljard in 2017.

Feiten en cijfers

Het (vastgestelde) aantal bedrijven dat gebruik maakte van de WBSO nam in de periode 2011-2017 geleidelijk af van 20.750 naar 20.434. De omvang van de (vastgestelde) S&O-uitgaven die met de WBSO werd ondersteund nam in dezelfde periode toe van € 3,2 mld. naar € 5,5 mld. Het verzilverde beleidsbudget nam toe van € 915 miljoen in 2011 (voor alleen S&O-loonkosten) tot bijna € 1.2 miljard in 2017.Het (vastgestelde) aantal bedrijven dat gebruik maakte van de WBSO is in de gehele periode 2011 – 2017 ongeveer gelijk gebleven. 
De omvang van de (vastgestelde) S&O-uitgaven die met de WBSO werd ondersteund nam in dezelfde periode toe van € 3,2 mld. naar € 5,5 mld. Het verzilverde beleidsbudget nam toe van € 915 miljoen in 2011 (voor alleen S&O-loonkosten) tot bijna € 1.2 miljard in 2017.

Aantal bedrijven en zelfstandigen met vastgestelde WBSO, 2011-2017, en RDA, 2012-2015 WBSO
WBSOwaarvan tevens RDA
2011207500
2012858012920
2013696014810
2014660015300
2015662015320
2016214570
2017204340
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (136 bytes)
Omvang van de loonsom en uitgaven die vallen onder de WBSO, 2011-2017 en RDA 2012-2015, vaststellingen (€ mln) WBSO
SenO-uitgaven RDA (€ mln.)SenO-uitgaven niet loonsom (€ mln.)SenO-loonsom WBSO (€ mln.)
20113174
201214433424
201317423391
201418043490
201518233345
201620863385
201720773418
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (213 bytes)
Omvang van de loonsom en uitgaven die vallen onder de WBSO, 2011-2017 en RDA 2012-2015, toekenningen (€ mln) WBSO
SenO-loonsom (€ mln.)SenO-uitgaven RDA (€ mln.)
2011 toekenning35700
2012 toekenning38502035
2013 toekenning39202530
2014 toekenning40002590
2015 toekenning38682426
2016 toekenning39300
2017 toekenning40080
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (235 bytes)
Gebruik beleidsbudget, 2011-2017 (€ mln) WBSO/RDA
WBSO en RDA: gebruik beleidsbudget 2011-2017 (€ mln.)Verzilverd beleidsbudget WBSO (€ mln.)Verzilverd beleidsbudget RDA (€ mln.)
2011915
2012731135
2013766202
2014780232
2015769154
20161208
20171182
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (229 bytes)

Gebruik WBSO door topsectoren

Het aantal bedrijven dat gebruik maakt van de WBSO is ten opzichte van 2016 licht gedaald.  Dit geldt voor het totaal, maar ook voor de topsectoren als geheel. In 2011 maakten bijna 7.800 bedrijven uit de topsectoren gebruik van deze fiscale innovatieprikkel. In 2016 zijn dat er al 8540 en in 2017 8.310 bedrijven. Bedrijven in de HTSM maken binnen de topsectoren het meest gebruik van de WBSO. Onder de gerelateerde grafieken staan de gegevens over de vastgestelde S&O-loonsom voor WBSO. Duidelijk is dat hier het aandeel van de topsectoren groter is dan bij het aantal bedrijven, wat onderschrijft dat de topsectoren relatief R&D-intensiever zijn.

Aantal bedrijven dat gebruik maakt van de WBSO, 2011-2017
Totaal NederlandTopsectorenHTSM
20111659077705480
20121722079305580
20131741081505720
20141759083805920
20151767085806060
20161735085406150
20171650083106000
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek Brontabel als csv (190 bytes)
Loonsom S&O (€ mld.)
Totaal NederlandTopsectorenHTSM
20113,22,31,5
20123,42,51,7
20133,42,41,6
20143,52,61,7
20153,32,51,7
20163,42,51,7
20173,42,61,8
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek Brontabel als csv (162 bytes)

Regionale verdeling van WBSO-gebruikers, 2016

Hieronder vindt u de verdeling van het aantal unieke WBSO-gebruikers als percentage van het totaal aantal bedrijfsvestigingen en de WBSO-loonsom als percentage van het bruto regionaal produkt in 2016 voor de 40 COROP-gebieden ten opzichte van het gemiddelde van Nederland. Met name Zuidoost Noord-Brabant scoort boven het gemiddelde van Nederland.

Inhoudingsplichtigen WBSO als percentage van het aantal bedrijfsvestigingen (alleen BV en NV), 2016 WBSO
COROP naamaantal WBSO inhoudingsplichtigen als percentage van het totaal aantal bedrijfsvestigingen 2016 (alleen BV en NV)
Oost-Groningen4,40%
Delfzijl e.o.4,40%
Overig Groningen6,90%
Noord-Friesland4,50%
Zuidwest-Friesland3,90%
Zuidoost-Friesland7,10%
Noord-Drenthe5,00%
Zuidoost-Drenthe5,80%
Zuidwest-Drenthe4,40%
Noord-Overijssel5,70%
Zuidwest-Overijssel6,90%
Twente9,10%
Veluwe5,30%
Achterhoek6,80%
Arnhem-Nijmegen5,20%
Zuidwest-Gelderland4,80%
Utrecht4,00%
Kop van Noord-Holland5,00%
Alkmaar e.o.4,00%
IJmond2,30%
Agglomeratie Haarlem3,00%
Zaanstreek3,10%
Groot-Amsterdam4,20%
Het Gooi en Vechtstreek2,90%
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek3,90%
Agglomeratie �s-Gravenhage3,10%
Delft en Westland8,30%
Oost-Zuid-Holland3,20%
Groot-Rijnmond3,20%
Zuidoost-Zuid-holland3,70%
Zeeuwsch-Vlaanderen2,70%
Overig Zeeland3,80%
West-Noord-Brabant4,40%
Midden-Noord-Brabant4,90%
Noordoost-Noord-Brabant5,50%
Zuidoost-Noord-Brabant7,90%
Noord-Limburg5,90%
Midden-Limburg4,40%
Zuid-Limburg3,90%
Flevoland5,10%
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (1 kB)