Vroegefasefinanciering (VFF)

Vroegefasefinanciering (VFF)

De Vroegefasefinanciering is een risicodragende lening die startende ondernemers en mkb-ondernemingen kunnen aanvragen als ze de kans van slagen van nieuwe producten en diensten op de markt willen onderzoeken. De Vroegefasefinanciering moet ervoor zorgen dat een idee van de planfase in de startfase komt.

Deels wordt de Vroegefasefinanciering uitgevoerd door Toegepaste en Technische Wetenschappen, ook wel TTW  (voormalig STW), een onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Per 2021 staat de Vroegefasefinanciering ook open voor regionale financiers. Regionale financiers kunnen een regionaal VFF-fonds opzetten. Voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 bedraagt het budget voor regionale financiers tien miljoen euro. De subsidie bedraagt maximaal 50 procent van het financieringsbudget, met een minimum van één miljoen euro en een maximum van vijf miljoen euro per subsidieontvanger. De rest van de financiering moet voor minimaal 50 procent uit provinciale middelen komen.

Belangrijkste resultaten

  • In het eerste kwartaal van 2022 waren er 10 aanvragen van Vroegefasefinanciering en 2 toekenningen
  • De omvang van de toegekende Vroegefasefinanciering in het eerste kwartaal van 2022 bedroeg 0,7 miljoen euro.
  • In 2021 waren er 93 aanvragen van Vroegefasefinanciering en 43 toekenningen.
  • De omvang van de toegekende Vroegefasefinanciering in 2021 bedroeg  26,9 miljoen euro.

Feiten en cijfers

In de periode 2015 tot en met 2018 lag het totaal aantal toekenningen van Vroegefasefinanciering rond de 40. Het totaal aantal toekenningen in 2019 was met 24 een stuk lager. In 2020 steeg het totaal aantal toekenningen naar 42, in 2021 daalde dit naar 40. 

Aantal toekenningen, 2014-2022 Q1

Aantal toekenningen, 2014-2022 Q1 Vroegefasefinanciering
Innovatieve StartersAcademische, HBO en TO2 startersRegionaal
201450
20152317
20162215
20171922
20182218
2019159
20202418
202121184
2022 Q120
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland/NWO Brontabel als csv (182 bytes)
Aantal aanvragen, 2014-2022 Q1
Innovatieve StartersAcademische, HBO en TO2 startersRegionaal
20145014
20156311
20165536
20176651
20185634
20196223
20205637
202155326
2022 Q1100
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland/NWO Brontabel als csv (186 bytes)

In 2021 bedroeg de totale omvang van de toekenningen 14,4 miljoen euro. Dat is een stijging ten opzichte van de 12,2 miljoen euro die in 2020 is toegekend.

Bedrag toekenningen, 2014-2022 Q1(€ mln)

Bedrag toekenningen, 2014-2022 Q1(€ mln) Vroegefasefinanciering
Innovatieve StartersAcademische, HBO en TO2 startersRegionaal
20141,20
20156,54,3
20162,33,7
20172,85,5
20186,44,4
20194,65,7
20207,84,4
20217,24,515,15
2022 Q10,7
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland/NWO Brontabel als csv (204 bytes)