Vroegefasefinanciering (VFF)

Vroegefasefinanciering (VFF)

De Vroegefasefinanciering is een risicodragende lening die startende ondernemers en mkb-ondernemingen kunnen aanvragen als ze de kans van slagen van nieuwe producten en diensten op de markt willen onderzoeken. De Vroegefasefinanciering moet ervoor zorgen dat een idee van de planfase in de startfase komt.

Deels wordt de Vroegefasefinanciering uitgevoerd door Toegepaste en Technische Wetenschappen, ook wel TTW  (voormalig STW), een onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Per 2021 staat de Vroegefasefinanciering ook open voor regionale financiers. Regionale financiers kunnen een regionaal VFF-fonds opzetten. Voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 bedraagt het budget voor regionale financiers 12,3 miljoen euro. De subsidie bedraagt maximaal 50 procent van het financieringsbudget, met een minimum van één miljoen euro en een maximum van vijf miljoen euro per subsidieontvanger. De rest van de financiering moet voor minimaal 50 procent uit provinciale middelen komen.

Belangrijkste resultaten

In 2022:

  • waren er 28 aanvragen van Vroegefasefinanciering en 8 toekenningen
  • De omvang van de toegekende Vroegefasefinanciering bedroeg 2,6 miljoen euro.

In 2021: 

  • waren er 55 aanvragen van Vroegefasefinanciering en 20 toekenningen.
  • De omvang van de toegekende Vroegefasefinanciering in 2021 bedroeg  6,7 miljoen euro.

Feiten en cijfers

In de periode 2015 tot en met 2021 lag het totaal aantal toekenningen van Vroegefasefinanciering rond de 40. Het totaal aantal toekenningen in 2022 was met 32 een stuk lager. 

Aantal toekenningen, 2014-2022

Aantal toekenningen, 2014-2022 Vroegefasefinanciering
Innovatieve StartersAcademische, HBO en TO2 startersRegionaal
20148
20152117
20162215
20172022
20182018
20191918
20201718
202120183
20228194
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland/NWO Brontabel als csv (181 bytes)
Aantal aanvragen, 2014-2022
Innovatieve StartersAcademische, HBO en TO2 startersRegionaal
20145014
20156411
20165536
20176551
20185634
20196241
20205537
202155326
202228393
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland/NWO Brontabel als csv (185 bytes)

In 2021 bedroeg de totale omvang van de toekenningen 23,6 miljoen euro. Dat is een forse stijging ten opzichte van de 10 miljoen euro die in 2020 is toegekend. In 2022 bedroeg de totale omvang van de toekenningen 20,1 miljoen euro. Dat is een kleine daling ten opzichte van 23,6 miljoen die in 2021 is toegekend.

Bedrag toekenningen, 2014-2022 (€ mln)

Bedrag toekenningen, 2014-2022 (€ mln) Vroegefasefinanciering
Innovatieve StartersAcademische, HBO en TO2 startersRegionaal
20142,30
201564,3
20166,33,7
20176,35,5
20186,42,2
20196,44,5
20205,64,4
20216,74,512,4
20222,64,712,8
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland/NWO Brontabel als csv (205 bytes)