Versnelde klimaatinvesteringen industrie

Versnelde klimaatinvesteringen industrie

De regeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie heeft als doel het ondersteunen van investeringen in materiële en immateriële activa door ondernemingen uit de industrie die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO₂-emissies of emissies van overig broeikasgassen. Het gaat daarbij om de (toepassingen van) apparaten, systemen of technieken die een terugverdientijd hebben zonder subsidie van meer dan vijf jaar en waarvan de werking al minimaal drie keer eerder in Nederland gedemonstreerd is.

Feiten en cijfers

  • In 2021 zijn 30 projecten gecommitteerd met een totaalbedrag van 62,2 miljoen euro.
  • In 2021 is 57,4 miljoen euro aan grootbedrijven gecommitteerd, 3,7 miljoen euro aan mkb-bedrijven, en 1,1 miljoen euro naar overige bedrijven. 
  • De regeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie is in 2019 van start gegaan. In 2019 waren er zeven gecommitteerde projecten met een totaalbedrag van 3,5 miljoen euro. In 2020 waren er 22 gecommitteerde projecten met een totaalbedrag van 21,2 miljoen euro.

Belangrijkse resultaten 2019-2021

  • Bedrijven zetten de subsidie in voor verduurzamingsprojecten die van diverse technieken gebruik maken. In 2021 is 39,1 miljoen euro gecommitteerde subsidie via de VEKI naar procesverbetering/energiebesparing gegaan. Daarnaast werd 23 miljoen euro gecommitteerd voor circulaire projecten. In 2019, 2020 en 2021 is in totaal 55,4 miljoen euro naar procesverbetering/energiebesparing gegaan, 28,8 miljoen euro naar circulaire projecten, 1,7 miljoen euro naar restwarmte industrie en 1 miljoen euro naar CO2 afvang en (her)gebruik.
  • Bedrijven bouwen met ondersteuning van de VEKI duurzame productie-installaties. In de periode 2020-2025 worden er 59 verwacht, waarvan 47 installaties in de industrieroute procesverbetering/energiebesparing.

Gecommiteerde innovatiesubsidie via de VEKI per industrieroute in de periode 2019-2021, in miljoenen euro's

Gecommiteerde innovatiesubsidie via de VEKI per industrieroute in de periode 2019-2021, in miljoenen euro's
CO2 afvang en (her)gebruikProcesverbetering en energiebesparingRestwarmte industrieCirculair
20193,5
2020112,71,75,7
202139,223,1
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (150 bytes)

Aantal verwachte deployment installaties per industrieroute, per jaar (2020-2025)

Aantal verwachte deployment installaties per industrieroute, per jaar (2020-2025)
CO2 afvang en (her)gebruik (CCU)Procesverbetering en energiebesparingRestwarmte industrieCirculair
20206
202111211
2022133
20231214
202431
20251
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (180 bytes)

Gecommitteerde subsidie naar organisatietype (% van totaal)

Gecommitteerde subsidie naar organisatietype (% van totaal)
GrootbedrijfMKBOverig
201968320
20203961
20219262
Brontabel als csv (66 bytes)