Versnelde klimaatinvesteringen industrie

Versnelde klimaatinvesteringen industrie

De regeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie heeft als doel  het ondersteunen van investeringen in materiële en immateriële activa door ondernemingen uit de industrie die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO₂-emissies of emissies van overig broeikasgassen. Het gaat daarbij om de (toepassingen van) apparaten, systemen of technieken die een terugverdientijd hebben zonder subsidie van meer dan vijf jaar en waarvan de werking al minimaal drie keer eerder in Nederland gedemonstreerd is.

Feiten en cijfers

  • De regeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie is in 2019 van start gegaan
  • In 2019 zijn 9 projecten gecommitteerd met een totaalbedrag van €4,8 miljoen