Versnelde klimaatinvesteringen industrie

Versnelde klimaatinvesteringen industrie

De regeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie heeft als doel het ondersteunen van investeringen in materiële en immateriële activa door ondernemingen uit de industrie die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO₂-emissies of emissies van overig broeikasgassen. Het gaat daarbij om de (toepassingen van) apparaten, systemen of technieken die een terugverdientijd hebben zonder subsidie van meer dan vijf jaar en waarvan de werking al minimaal drie keer eerder in Nederland gedemonstreerd is.

Feiten en cijfers

  • In 2020 zijn 25 projecten gecommitteerd met een totaalbedrag van 21,6 miljoen euro. Dit is geen eindstand 2020, de openstelling van 2020 staat nog open en er zijn nog projecten in behandeling.
  • In 2020 zijn dertien projecten toegekend aan mkb-bedrijven, elf projecten aan grootbedrijven en één project aan overige bedrijven.
  • In 2020 zijn tien projectaanvragen afgewezen en in 2019 zijn vijftien projectaanvragen afgewezen.
  • De regeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie is in 2019 van start gegaan. In 2019 waren er negen gecommitteerde projecten met een totaalbedrag van 4,8 miljoen euro.

Belangrijkse resultaten 2019-2020

  • Bedrijven zetten de subsidie in voor verduurzamingsprojecten die van diverse technieken gebruik maken. achttien miljoen euro gecommitteerde subsidie is via de VEKI naar procesverbetering/energiebesparing gegaan. Daarnaast werd zes miljoen euro gecommitteerd voor circulaire projecten, één miljoen euro voor restwarmte en één miljoen euro voor CCU.
  • Bedrijven bouwen met ondersteuning van de VEKI duurzame productie-installaties. In de periode 2020-2023 worden er 33 verwacht, waarvan twintig installaties in de industrieroute procesverbetering/energiebesparing.
  • Van de in 2020 verwachte projecten zijn er vijf projecten inmiddels gerealiseerd (peildatum oktober 2021). Deze vijf projecten leveren naar verwachting 50.747 ton CO2-reductie op.

Gecommiteerde innovatiesubsidie via de VEKI per industrieroute in de periode 2019-2020, in miljoenen euro's

Gecommiteerde innovatiesubsidie via de VEKI per industrieroute in de periode 2019-2020, in miljoenen euro's
Gecommiteerde innovatiesubsidie per industrieroute, 2019 en 2020
Circulair6
CO2 afvang en (her)gebruik (CCU)1
Procesverbetering en energiebesparing18
Restwarmte industrie1
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (182 bytes)

Verwachte output aantal deployment installaties per industrieroute

Verwachte output aantal deployment installaties per industrieroute
CirculairCO2 afvang en (her)gebruik (CCU)Procesverbetering en energiebesparingRestwarmte industrie
20200061
202111141
20221070
20231000
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (161 bytes)