Verlaagd Gebruikelijk Loon voor dga’s van Startups

Verlaagd Gebruikelijk Loon voor dga’s van Startups

Het Verlaagd Gebruikelijk Loon voor dga’s van Startups heeft als doel om startups te stimuleren. Met deze regeling mogen startups het gebruikelijk loon van hun dga’s (directeur-grootaandeelhouders) op het wettelijk minimumloon stellen. Hierdoor blijft meer geld in de startup om te kunnen groeien.

Feiten en cijfers

De kosten van de gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups zijn bij invoering in 2017 geraamd op structureel 29 miljoen euro per jaar. Uit nader onderzoek blijkt dat sinds de invoering slechts heel beperkt gebruik wordt gemaakt van de regeling. De kosten worden nu vanaf invoering geraamd op jaarlijks 0 miljoen euro, afgerond op miljoenen.