Verlaagd Gebruikelijk Loon voor dga’s van Startups

Verlaagd Gebruikelijk Loon voor dga’s van Startups

Het Verlaagd Gebruikelijk Loon voor dga’s van Startups heeft als doel om startups te stimuleren. Met deze regeling mogen startups het gebruikelijk loon van hun dga’s (directeur-grootaandeelhouders) op het wettelijk minimumloon stellen. Hierdoor blijft meer geld in de startup om te kunnen groeien.

Feiten en cijfers

De geschatte belastinguitgaven aan het Verlaagd Gebruikelijk Loon voor dga’s van Startups bedragen sinds 2017 tussen de €25 miljoen en €21 miljoen.

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2017-2021 (€ mln)

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2017-2021 (€ mln) Verlaagd Gebruikelijk Loon voor dga’s van Start-ups
Belastinguitgaven Verlaagd Gebruikelijk Loon voor dga’s van Start-ups
201725
201823
201923
202021
202121
Bron: Miljoenennota 2021 Brontabel als csv (119 bytes)