Valorisatieprogramma

Valorisatieprogramma

Het Valorisatieprogramma heeft tot doel om het valorisatieproces in Nederland blijvend te versterken, zodat publiek gefinancierde kennis beter en sneller wordt benut en tot meer economische en maatschappelijke waarde leidt.

Belangrijkste resultaten

  • Vanaf de start van het Valorisatieprogramma in 2010 tot en met 2017 ontvingen circa 2.300 startende ondernemingen ondersteuning in de vorm van financiering, coaching of advies.
  • In de periode 2010 tot en met 2017 zijn circa 92.000 studenten via het Valorisatieprogramma getraind in ondernemerschap en op ondernemerschapscompetenties.

Feiten en cijfers

Het valorisatieprogramma is in 2010 door de ministeries van EZ en OCW gestart om een impuls te geven aan ondernemerschapsonderwijs en de professionalisering van valorisatie in Nederland. In het programma zetten universiteiten, hogescholen en bedrijfsleven zich gezamenlijk in voor het creëren van economische en maatschappelijke waarde, en het stimuleren van ondernemerschap. Met het Valorisatieprogramma zijn in totaal 12 consortia ondersteund die 13 deelprogramma’s uitvoeren. Het Valorisatieprogramma loopt tot 2018 en omvat in totaal € 63 miljoen subsidie voor de hele periode. Dit bedrag is vanuit de deelnemers van het programma verdubbeld (universiteiten, hogescholen, ontwikkelmaatschappijen en bedrijven).

Activiteiten die met ondersteuning vanuit het Valorisatieprogramma zijn uitgevoerd

Activiteiten die met ondersteuning vanuit het Valorisatieprogramma zijn uitgevoerd
2010-2017
Ondernemerschapsonderwijs: aantal studenten dat training ontving91.700
Screening en Scouting: aantal gesprekken gericht op beoordelen van onderzoek op commerciële of maatschappelijke potentie en het zoeken naar potentiële afnemers voor commercialiseren onderzoeksresultaten11.754
Aantal netwerkactiviteiten gericht op kennisoverdracht tussen betrokkenen binnen en buiten de consortia1.485
Intellectueel eigendom: aantal verworven octrooien binnen het Valorisatieprogramma848
Intellectueel eigendom: aantal verstrekte licenties op het gebruik van octrooien binnen het Valorisatieprogramma532
Pre-seed: aantal verstrekte leningen343
Proof of concept (POC): aantal verstrekte leningen235
Bron: RVO.nl op basis van een cijferopgave van de 12 consortia Brontabel als csv (716 bytes)

Publiek-private samenwerking via het Valorisatieprogramma

Publiek-private samenwerking via het Valorisatieprogramma
2010-2017
Aantal betrokken ondernemingenCirca 2.300
Aantal betrokken universiteiten14
Aantal betrokken hbo-instellingen17
Aantal betrokken academische ziekenhuizen8
Aantal betrokken Regionale OntwikkelingsMaatschappijen4
Aantal betrokken gemeenten28
Aantal betrokken provincies5
Bron: RVO.nl op basis van een cijferopgave van de 12 consortia Brontabel als csv (295 bytes)