Vroegefasefinanciering (VFF)

De Vroegefasefinanciering is een risicodragende lening die startende ondernemers en mkb-ondernemingen kunnen aanvragen als ze de kans van slagen van nieuwe producten en diensten op de markt willen onderzoeken. De Vroegefasefinanciering moet ervoor zorgen dat een idee van de planfase in de startfase komt.

Deels wordt de Vroegefasefinanciering uitgevoerd door Toegepaste en Technische Wetenschappen, ook wel TTW  (voormalig STW), een onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Belangrijkste resultaten

  • In  2018 waren er 90 aanvragen van Vroegefasefinanciering en 40 toekenningen.
  • De omvang van de toegekende Vroegefasefinanciering bedroeg in 2018 € 10,8 miljoen.
  • In 2017 waren er 117 aanvragen van Vroegefasefinanciering en 41 toekenningen.
  • De omvang van de toegekende Vroegefasefinanciering bedroeg in 2017 € 11,3 miljoen.

Feiten en cijfers

In de periode 2014 tot en met 2017 is het aantal aanvragen van Vroegefasefinanciering ieder jaar toegenomen. De groei in 2016 komt voort uit een toename van de vraag bij academische, HBO- en TO2-starters: van 11 aanvragen in 2015 naar 51 in 2016. In 2018 was het aantal aanvragen iets lager, maar vergelijkbaar met het aantal aanvragen in 2016.

Het totaal aantal toekenningen in 2018 is met 40 ten opzichte van 2017, 2016 en 2015 gelijkwaardig te noemen.

Aantal toekenningen, 2014-2018 Vroegefasefinanciering
Innovatieve StartersAcademische, HBO en TO2 starters
Toekenningen, 201450
Toekenningen, 20152317
Toekenningen, 20162215
Toekenningen, 20171922
Toekenningen, 20182218
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland; NWO Brontabel als csv (184 bytes)
Aantal aanvragen, 2014-2018
Innovatieve StartersAcademische, HBO en TO2 starters
Aanvragen, 20145014
Aanvragen, 20156311
Aanvragen, 20165536
Aanvragen, 20176651
Aanvragen, 20185634
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland; NWO Brontabel als csv (171 bytes)

In 2018 bedroeg de totale omvang van de toekenningen €10,8 miljoen. Dat is een lichte daling ten opzichte van de € 11,3 miljoen die in 2017 is toegekend, maar blijft in lijn met de totale omvang van toekenningen in 2014 en 2015.

Bedrag toekenningen, 2014-2018 (€ mln) Vroegefasefinanciering
Innovatieve StartersAcademische, HBO en TO2 starters
2014? 1,20? 0,00
2015? 6,50? 4,30
2016? 6,30? 3,70
2017? 5,90? 5,50
2018? 6,39? 4,39
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland; NWO Brontabel als csv (156 bytes)