Vroegefasefinanciering (VFF)

De Vroegefasefinanciering is een risicodragende lening die startende ondernemers en mkb-ondernemingen kunnen aanvragen als ze de kans van slagen van nieuwe producten en diensten op de markt willen onderzoeken. De Vroegefasefinanciering moet ervoor zorgen dat een idee van de planfase in de startfase komt.

Deels wordt de Vroegefasefinanciering uitgevoerd door Toegepaste en Technische Wetenschappen, ook wel TTW  (voormalig STW), een onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Belangrijkste resultaten

  • In 2017 waren er 117 aanvragen van Vroegefasefinanciering en 41 toekenningen.
  • De omvang van de toegekende Vroegefasefinanciering bedroeg in 2017 € 11,3 miljoen.
  • In  2018 (tot en met kwartaal 3) waren er 91 aanvragen van Vroegefasefinanciering en 21 toekenningen.
  • De omvang van de toegekende Vroegefasefinanciering bedroeg tot en met kwartaal 3  van 2018 € 5,8 miljoen.

Feiten en cijfers

In de periode 2014 tot en met 2017 is het aantal aanvragen van Vroegefasefinanciering ieder jaar toegenomen. De groei in 2016 komt voort uit een toename van de vraag bij academische, HBO- en TO2-starters: van 11 aanvragen in 2015 naar 51 in 2016.

Het totaal aantal toekenningen in 2017 is met 21 ten opzichte van 2015 en 2016 gelijkwaardig te noemen.

Aantal toekenningen, 2014-2018 t/m kwartaal 3 Vroegefasefinanciering
Innovatieve StartersAcademische, HBO en TO2 starters
Toekenningen, 201450
Toekenningen, 20152317
Toekenningen, 20162215
Toekenningen, 20171922
Toekenningen, 2018 K3139
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland; NWO Brontabel als csv (186 bytes)
Aantal aanvragen, 2014-2018 kwartaal 3
Innovatieve StartersAcademische, HBO en TO2 starters
Aanvragen, 20145014
Aanvragen, 20156311
Aanvragen, 20165536
Aanvragen, 20176651
Aanvragen, 2018 K34249
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland; NWO Brontabel als csv (174 bytes)

In 2017 bedroeg de totale omvang van de toekenningen € 11,3 miljoen. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2015 en 2016.

Bedrag toekenningen, 2014-2018 kwartaal 3 (€ mln) Vroegefasefinanciering
Innovatieve StartersAcademische, HBO en TO2 starters
2014€ 1,20€ 0,00
2015€ 6,50€ 4,30
2016€ 6,30€ 3,70
2017€ 5,90€ 5,50
2018 K3€ 3,70€ 2,10
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland; NWO Brontabel als csv (179 bytes)