Verlaagd Gebruikelijk Loon voor dga’s van Startups

Het Verlaagd Gebruikelijk Loon voor dga’s van Startups heeft als doel om startups te stimuleren. Met deze regeling mogen startups het gebruikelijk loon van hun dga’s (directeur-grootaandeelhouders) op het wettelijk minimumloon stellen. Hierdoor blijft meer geld in de startup om te kunnen groeien.

Feiten en cijfers

De geschatte belastinguitgaven aan het Verlaagd Gebruikelijk Loon voor dga’s van Startups bedragen €29 miljoen in 2017.

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2016-2018 (€ mln) Verlaagd Gebruikelijk Loon voor dga’s van Start-ups
Belastinguitgaven Verlaagd Gebruikelijk Loon voor dga’s van Start-ups
20160
201729
201829
Bron: Miljoenennota 2018 Brontabel als csv (100 bytes)