Verlaagd Accijnstarief Kleine Brouwerijen

Deze kortingsregeling had tot doel om voor kleine brouwerijen een nadeel weg te nemen ten opzichte van grote brouwerijen. Dat nadeel werd veroorzaakt door de systematiek van accijnsheffing.

Feiten en cijfers

In 2015 waren de geschatte belastinguitgaven aan het Verlaagd Accijnstarief Kleine Brouwerijen € 2 miljoen. In de jaren 2011 tot en met 2014 bedroegen de geschatte belastinguitgaven € 1 miljoen.

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2011-2015 (€ mln) Verlaagd Accijnstarief Kleine Brouwerijen
Belastinguitgaven verlaagd accijnstarief kleine brouwerijen
20111
20121
20131
20141
20152
Bron: Miljoenennota 2017 Brontabel als csv (102 bytes)