Valorisatieprogramma

Het Valorisatieprogramma helpt samenwerkingsverbanden van bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden om beter te worden in het omzetten van kennis in nieuwe producten en diensten.