Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW)

Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW)

Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) is binnen NWO verantwoordelijk voor de financiering van technisch wetenschappelijk onderzoek, een wetenschapsdomein dat zeer relevant is voor de innovatiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven. Dit NWO-domein speelt dan ook een belangrijke rol bij de samenwerking met de topsectoren in de vorm van publiek-private samenwerking (pps). Ook de subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan NWO-domein TTW wordt hier geheel op ingezet. Naast subsidie van NWO en EZK haalt TTW ook inkomsten binnen uit onder andere de PPS-toeslag, private cashbijdragen en royalty’s. Tot slot voert TTW een deel van de Take-off Vroegefasefinanciering uit.

Belangrijkste resultaten

Gegeven de valorisatiedoelstelling van het gefinancierde onderzoek, monitort NWO dit onderzoek op een drietal prestatie-indicatoren:

  • kennisoverdrachtmomenten
  • co-publicaties
  • pr-uitingen.

Kennisoverdrachtsmomenten

Wanneer een bedrijf of maatschappelijke instelling resultaten uit een onderzoekproject van het NWO-domein TTW gebruikt en er actief mee aan de slag gaat, spreken we van een kennisoverdrachtsmoment. Voorbeelden van kennisoverdrachtsmomenten zijn onder andere octrooien en licenties, maar ook know-how, algoritmes of methodes. In 2020 vonden bij achttien procent van de lopende projecten bij TTW kennis-overdrachtsmomenten plaats.

Co-publicaties

Een tweede indicatie van valorisatie van onderzoek vormen gezamenlijke (peer review) publicaties van wetenschappers en industrie, afgezet tegen het totaal aantal publicaties in hetzelfde jaar. In 2020 bedroeg het aantal co-publicaties 88, op een totaal van 380 publicaties van onderzoekers met financiering vanuit NWO-domein TTW; dat komt neer op 23 procent.

PR-uitingen

Ten slotte werden in 2020 52 valorisatieresultaten van TTW-onderzoek in de landelijke media genoemd. In totaal is beleid en onderzoek van het NWO-domein TTW het afgelopen jaar 76 maal in de landelijke media genoemd.