Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2)

Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2)

De instellingen voor toegepast onderzoek spelen een centrale rol in de ontwikkeling, verspreiding en benutting van kennis in binnen- en buitenland. Daartoe werken zij samen met bedrijven, overheden en andere kennisinstellingen, onder meer via publiek-private samenwerking. De kennisinstellingen voor toegepast onderzoek (verenigd in de TO2-federatie) bestaan uit Deltares, Marin, NLR, TNO en Wageningen Research (WR). Jaarlijks monitoren zij de tevredenheid van klanten over uitgevoerde projecten en of de resultaten benut zijn. Het functioneren van de TO2-instellingen is in 2017 ook geëvalueerd.

Belangrijkste resultaten

  • De klanttevredenheid is voor bijna alle TO2's ten opzichte van 2014 toegenomen of ongeveer gelijk gebleven. 
  • De kennisbenutting was in 2021 gemiddeld ongeveer 97 procent.

Feiten en cijfers

Het klanttevredenheidscijfer is voor bijna alle TO2's licht toegenomen of ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2014. De toegepaste onderzoeksorganisaties hebben een hoge kennisbenutting en scoren tussen de 96 en 100 procent. TNO en MARIN scoren met respectievelijk 97 en 100 procent het hoogst.

Klanttevredenheid TO2's, 2014-2021

Klanttevredenheid TO2's, 2014-2021 Toegepast Onderzoek Organisaties
DeltaresMarinNLRTNO
20147,99,08,78,3
20158,78,88,88,4
20168,68,98,78,6
20178,28,68,78,6
20188,78,88,78,8
20199,28,68,78,7
20209,19,08,78,9
20218,78,98,98,9
Bron: Deltares, Marin, NLR, TNO Brontabel als csv (201 bytes)

Kennisbenutting TO2's, 2021 (in %)

Kennisbenutting TO2's, 2021 (in %) Toegepast Onderzoek Organisaties
DeltaresMarinNLRTNO
202196%100%96%97%
Bron: Deltares, Marin, NLR, TNO Brontabel als csv (48 bytes)