Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19

Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19

Met de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC) kon de organisator een deel van het financiële risico van een evenement in 2021 afdekken. Het gaat vooral om betalingen aan onderaannemers en leveranciers. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de opbouw van tribunes, inhuur van beveiliging, artiesten en technische voorzieningen.

Sinds de coronapandemie hebben verzekeraars besloten om de annuleringsverzekering met pandemierisico uit de polissen te schrappen, waardoor organisatoren het financiële risico van annulering niet meer zelf kunnen dragen.

De regeling was aan te vragen vanaf juli 2021, voor evenementen die plaatsvonden tussen 10 juli 2021 en 31 december 2021. De evenementen moesten een evenementenvergunning hebben die was afgegeven door de gemeente, of een verklaring dat de gemeente een vergunning zou hebben afgegeven. Ook moest het evenement één keer eerder hebben plaatsgevonden en in Nederland plaatsvinden. Gratis evenementen waren uitgesloten van de regeling.

Als een evenement door de Rijksoverheid werd verboden vanwege de coronasituatie, en de organisator als gevolg daarvan het evenement annuleerde, kon de organisator (een deel) van de reeds gemaakte kosten gecompenseerd krijgen.

Voor informatie over de resultaten, zie: bedrijvenbeleidinbeeld.nl/corona/monitoring-gebruikers-steunmaatregelen