Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19

Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19

De subsidieregeling evenementen is er voor organisatoren van evenementen die door de coronamaatregelen verboden zijn. Deze ondernemers kunnen hun gemaakte kosten vergoed krijgen. Het gaat vooral om betalingen aan onderaannemers en leveranciers. Denk bijvoorbeeld voor de opbouw van tribunes, beveiliging en technische voorzieningen en de kosten om het evenement veilig te kunnen houden.

Dit instrument is onderdeel van de recente steunmaatregelen. Op de pagina monitoring gebruikers steunmaatregelen zijn actuele cijfers met peildatum 31 augustus 2021 beschikbaar.

Sinds corona hebben verzekeraars de optie om een annuleringsverzekering met pandemierisico uit de polissen geschrapt, waardoor organisatoren het financiële risico van annulering niet meer zelf kunnen dragen.

De regeling is aan te vragen vanaf 18 juni 2021, voor evenementen die plaatsvinden tussen 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021. De evenementen moeten een evenementenvergunning hebben die is afgegeven door de gemeente, of een verklaring dat de gemeente een vergunning zou hebben afgegeven. Ook moet het evenement één keer eerder hebben plaatsgevonden, in Nederland plaatsvinden. Gratis evenementen zijn uitgesloten van de regeling.

Als een evenement door de Rijksoverheid wordt verboden vanwege de coronasituatie en de organisator als gevolg daarvan het evenement annuleert, kan de organisator maximaal 100 procent van de dan reeds gemaakte kosten gecompenseerd krijgen tot en met 19 september. Vanaf 20 september geldt dat organisaties die in aanmerking komen voor de regeling het grootste deel (80 procent) van de kosten ontvangen als gift, voor de overige 20 procent kan een lening afgesloten worden. Als subsidie wordt gevraagd voor meer dan 80 procent van de gemaakte kosten, dan krijgt de organisator voor het resterende deel een lening tegen twee procent rente.