Tijdelijk overbruggingskrediet programma innovatieve start- en scale-ups (TOPSS)

Tijdelijk overbruggingskrediet programma innovatieve start- en scale-ups (TOPSS)

Het kabinet heeft specifiek voor startups en scale-ups € 250 miljoen beschikbaar gesteld voor overbruggingskrediet via de Corona Overbruggingslening (COL). De COL is gericht op het overleven op korte termijn en heeft een bovengrens van €2 miljoen per lening. Voor innovatieve start- en scale-ups die ondanks Covid-19 willen en kunnen doorgroeien, maar hier vanwege sterk verminderd aanbod van risicokapitaal in worden afgeremd, is het TOPSS investeringsprogramma bedoeld. TOPSS wordt uitgevoerd door Invest-NL. Het gaat hierbij om financieringen vanaf € 2 miljoen, waarbij Invest-NL tot 50% financiert. Hiervoor wordt initieel €100 miljoen uitgetrokken.

Voor informatie over de resultaten: zie bedrijvenbeleidinbeeld.nl/corona/monitoring-gebruikers-steunmaatregelen