Thematische Technology Transfer-regeling (TTT)

Thematische Technology Transfer-regeling (TTT)

De Thematische Technology Transfer-regeling (TTT) ondersteunt thematische samenwerking tussen ten minste drie onderzoeksorganisaties door middel van een subsidie voor valorisatieactiviteiten. De regeling stimuleert daarnaast bij de thematische samenwerking betrokken investeerders door middel van het ter beschikking stellen van leningen om te investeren in startups die gebruik maken van kennis van onderzoeksorganisaties binnen datzelfde thema (kennisstarters).

Feiten en cijfers

  • De TTT is in 2019 voor het eerst geopend.
  • Het budget voor de TTT bedroeg 24 miljoen euro in 2019. Dit budget is volledig toegewezen aan drie consortia die actief zijn op de thema’s smart industry, circulair en regeneratieve geneeskunde.
  • De tweede tender voor de TTT heeft plaatsgevonden in 2020, met opnieuw een budget van 24 miljoen euro. Dit heeft in 2021 geleid tot toekenningen aan consortia op de terreinen van artificial intelligence, medische technologie en watertechnologie.
  • In 2020 was er sprake van twaalf nieuwe initiële participaties van TTT-fondsen.
  • Er zijn in 2020 zes startende bedrijven ten gevolge van de valorisatieactiviteiten door een TTT-samenwerkingsverband.

Het aantal nieuwe initiële participaties in het afgelopen kalenderjaar van TTT-fondsen, 2020-2021

Het aantal nieuwe initiële participaties in het afgelopen kalenderjaar van TTT-fondsen, 2020-2021
Het aantal nieuwe initiele participaties in het afgelopen kalenderjaar van TTT-fondsen
202012
202113
Brontabel als csv (107 bytes)

Aantal startende bedrijven ten gevolgen van de valorisatieactiviteiten door een TTT-samenwerkingsverband, 2020-2021

Aantal startende bedrijven ten gevolgen van de valorisatieactiviteiten door een TTT-samenwerkingsverband, 2020-2021
Aantal startende bedrijven ten gevolgen van de valorisatieactiviteiten door een TTT-samenwerkingsverband
20206
2021n.n.b.
Brontabel als csv (128 bytes)