Thematische Technology Transfer-regeling (TTT)

Thematische Technology Transfer-regeling (TTT)

De Thematische Technology Transfer-regeling (TTT) ondersteunt thematische samenwerking tussen ten minste drie onderzoeksorganisaties door middel van een subsidie voor valorisatieactiviteiten. De regeling stimuleert daarnaast bij de thematische samenwerking betrokken investeerders door middel van het ter beschikking stellen van leningen om te investeren in startups die gebruik maken van kennis van onderzoeksorganisaties binnen datzelfde thema (kennisstarters).

Feiten en cijfers

  • De TTT is in 2019 voor het eerst geopend.
  • Het budget voor de TTT bedroeg 24 miljoen euro in 2019. Dit budget is volledig toegewezen aan drie consortia die actief zijn op de thema’s smart industry, circulair en regeneratieve geneeskunde.
  • De tweede tender voor de TTT heeft plaatsgevonden in 2020, met opnieuw een budget van 24 miljoen euro. Dit heeft in maart 2021 geleid tot een toekenning van acht miljoen euro aan een consortium op het terrein van artificial intelligence. Toekenningen aan consortia op andere terreinen zijn procedureel nog in voorbereiding.
  • In 2020 was er sprake van twaalf nieuwe (initiële) participaties van TTT-fondsen.
  • Daarnaast zijn er in 2020 zes startende bedrijven ten gevolge van de valorisatieactiviteiten door een TTT-samenwerkingsverband.