Terbeschikkingstellingsvrijstelling

Terbeschikkingstellingsvrijstelling

Met de Terbeschikkingstellingsvrijstelling mogen ondernemers die bezittingen aan hun onderneming ter beschikkingstellen twaalf procent van het resultaat dat daaruit voortvloeit aftrekken van het belastbare inkomen. Hierdoor betalen zij minder belasting over de winst uit het terbeschikkingstellen van goederen aan de onderneming.

Feiten en cijfers

In 2022 zijn de geschatte belastinguitgaven aan de Terbeschikkingsvrijstelling twintig miljoen euro. In 2023 bedraagt dat ook twintig miljoen euro.

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2016-2023 (€ mln)

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2016-2023 (€ mln) Terbeschikkingstellingsvrijstelling
Belastinguitgaven aan de Terbeschikkingstellingsvrijstelling
201619
201718
201818
201919
202020
202120
202220
202320
Bron: Miljoenennota 2023 Brontabel als csv (135 bytes)