Terbeschikkingstellingsvrijstelling

Terbeschikkingstellingsvrijstelling

Met de Terbeschikkingstellingsvrijstelling mogen ondernemers die bezittingen aan hun onderneming ter beschikkingstellen 12 procent van het resultaat dat daaruit voortvloeit aftrekken van het belastbare inkomen. Hierdoor betalen zij minder belasting over de winst uit het terbeschikkingstellen van goederen aan de onderneming.

Feiten en cijfers

In 2019 zijn de geschatte belastinguitgaven aan de Terbeschikkingsvrijstelling €18 miljoen. In 2020 bedraagt dat €17 miljoen.

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2015-2020 (€ mln)

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2015-2020 (€ mln) Terbeschikkingstellingsvrijstelling
Belastinguitgaven aan de Terbeschikkingstellingsvrijstelling
201517
201619
201718
201818
201918
202017
Miljoenennota 2020 Brontabel als csv (117 bytes)