Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Mkb-sectoren die het hardst geraakt werden door de crisis en de effecten van de overheidsmaatregelen, konden een financiële tegemoetkoming krijgen voor hun vaste lasten.. Het omzetverlies dat een onderneming moet hebben om toegang tot de regeling te krijgen varieerde van 20 tot 30 procent tijdens de verschillende TVL-regelingen .

De hoogte van de tegemoetkoming werd berekend met behulp van het subsidiepercentage, het totale omzetverlies en een percentage vaste lasten voor de specifieke sector waarin het bedrijf actief is. Het percentage is afgeleid van gegevens van het CBS.

De TVL heeft zeven openstellingen gehad sinds juni 2020 tot en met het eerste kwartaal van 2022. Er is extra steun verleend via de TVL aan onder andere startende ondernemingen, grote ondernemingen en land- en tuinbouwbedrijven.

Voor informatie over de resultaten: zie bedrijvenbeleidinbeeld.nl/corona/monitoring-gebruikers-steunmaatregelen