Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

Voor een deel van het midden- en kleinbedrijf (mkb) maken energiekosten een relatief groot deel uit van de totale kosten. Met de Tegemoetkoming energiekosten energie-intensief mkb (TEK) krijgen deze bedrijven ruimte om hun bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken. Met deze regeling ondersteunt de overheid tijdelijk mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal zeven procent van de totale omzet uitmaken (energie-intensief mkb).

Feiten en cijfers

  • De regeling is open vanaf 21 maart 2023 tot en met 2 oktober 2023 en kan met terugwerkende kracht aangevraagd worden voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.
  • Energie-intensieve mkb-ondernemingen ontvangen de tegemoetkoming als de energieprijzen (inclusief energiebelasting en ODE, exclusief btw) hoger zijn dan 1,19 euro per m³ voor gas en 0,35 euro per kWh voor elektriciteit (drempelprijs). Over de energiekosten boven deze drempelprijs wordt 50 procent subsidie verleend tot een maximum van 1,00 euro per m³ voor gas en 0,30 euro per kWh voor elektriciteit. De maximale subsidie per onderneming is 160 duizend euro.
  • Voor het berekenen van de subsidie wordt gewerkt met een maximale prijs voor gas (3,19 euro per m³) en elektriciteit (0,95 euro per kWh). Om het risico op achteraf terugbetalen zo klein mogelijk te houden, ontvangen ondernemers als voorschot 35 procent van de maximaal te ontvangen subsidie berekend door het energieverbruik te vermenigvuldigen met het verschil in de maximale vergoeding en drempel prijs per energie-eenheid. Begin 2024 zal de definitieve TEK-subsidie worden berekend met de gemiddelde energietarieven van 2023.
  • Naar verwachting zullen ongeveer 57 duizend energie-intensieve mkb-bedrijven in aanmerking komen voor TEK. Het totale budgetbeslag van deze regeling wordt op basis van de huidige informatie afgerond geschat op 350 miljoen euro. Zie voor een nadere toelichting voor deze schattingen onderstaand rapport.

Meer weten over het aanvragen van TEK, kijk op de website van RVO.