Techniekpact

Techniekpact

Het Techniekpact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid om dat doel te bereiken.

Hieronder vindt u de volgende gegevens over het Techniekpact, uitgesplitst naar vier thema's:

  • Kiezen voor techniek
  • Leren in de techniek
  • Werken in de techniek
  • Overige kwantitatieve doelstellingen Techniekpact

Belangrijkste resultaten

  • Het aantal betrokken bedrijven bij publiek-private samenwerkingsverbanden in het beroepsonderwijs is in vier jaar tijd met 2.900 toegenomen, tot circa 6000 bedrijven in 2017-2018.
  • Sinds eind 2013 is het aantal werkzame mensen in de techniek met 131.000 toegenomen tot 1.527.000 eind 2018. Het ICT-aandeel daarbinnen kende in dezelfde periode een groei van 1 procentpunt tot 23 procent eind 2018.

  • De instroom van studenten in de bètatechniek nam tussen 2013-2014 en 2017-2018 toe met 1 procentpunt in het wo en 3 procentpunt in het hbo.

1. Kiezen voor techniek

1. Kiezen voor techniek Instroomcijfers betatechniek
2013-20142014-20152015-20162016-20172017-20182018-2019
Wo: nieuwe studenten in de techniek18.66218.72720.01921.52723.77624.786
Wo: aandeel in totaal aantal nieuwe studenten34%34%36%36%36%35%
Hbo: nieuwe studenten in de techniek21.51822.18621.75023.36824.84624.976
Hbo: aandeel in totaal aantal nieuwe studenten21%23%24%25%25%24%
Mbo: nieuwe studenten in de techniek40.15439.26240.99042.48741.97743.080
Mbo: aandeel in totaal aantal nieuwe studenten29%27%29%29%29%29%
Instroom lerarenopleidingen1.9712.0071.9852.0411.973nnb
Bron: www.techniekpactmonitor.nl, CPB Brontabel als csv (579 bytes)

2. Leren in de techniek

2. Leren in de techniek Ontwikkeling stageplekken
2013-20142014-20152015-20162016-20172017-20182018-2019
Leerbedrijven104.325105.87888.212*87.92489.15090.925

* Gedaald door centralisering van het leerbedrijvenbestand, waardoor bedrijven niet meer dubbel geregistreerd worden.

Bron: www.techniekpactmonitor.nl Brontabel als csv (122 bytes)

2. Leren in de techniek

2. Leren in de techniek Publiek-private samenwerkingsverbanden in het beroepsonderwijs: aantallen
2013-20142014-20152015-20162016-20172017-20182018-2019
PPS VMBO-MBO: aantal vakmanschapsroutes in experimenteerruimte DUO-4887111119nnb
PPS VMBO-MBO: aantal technologieroutes in experimenteerruimte DUO-91991107nnb
PPS mbo: aantal regionale investeringsfondsen en centra voor innovatief vakmanschap18647997124134
PPS hbo: aantal Centres of Expertise (CoE)**24242537*3749
Geschat aantal betrokken bedrijven (CIV's + CoE)****1.6002.1002.1004.5006.000nnb

* Dit is het aantal tot en met 2016. Cijfers uit 2017 zijn hierin nog niet meegenomen.
** Inclusief Centra die op eigen initiatief zijn ontstaan.
*** Centrum voor Innovatief Vakmanschap Techwise nam in 2014 deel aan het kennisprogramma. Inmiddels heeft CiV Techwise de status van Regionaal Investeringsfonds.
**** Vanaf 2016/2017 tellen ook de Regionale Investeringsfondsen mee in de cijfers.                                          

Bron: www.techniekpactmonitor.nl Brontabel als csv (494 bytes)

2. Leren in de techniek

2. Leren in de techniek Publiek-private samenwerkingsverbanden in het beroepsonderwijs: omvang
BedrijvenOnderwijsOverheid
Gemiddelde bijdrage (in euro's) per centrum in cash en kind469.000338.000403.000
Bron: www.techniekpactmonitor.nl Brontabel als csv (116 bytes)

3. Werken in de techniek

3. Werken in de techniek
Eind 2013Eind 2014Eind 2015Eind 2016Eind 2017Eind 2018
Beroepsbevolking werkzaam in de techniek1.395.0001.402.0001.462.0001.487.0001.488.0001.527.000
...waarvan ICT-beroepen20%21%21%22%22%23%
Vacatures in de techniek23.10027.90029.70036.06266.40071.300
...waarvan voor ICT-beroepen--39%34%21%21%
Werkloosheid onder technici7,30%7,30%6,30%5,10%4,00%3,10%
Bron: www.techniekpactmonitor.nl Brontabel als csv (396 bytes)

4. Overige kwantitatieve doelstellingen Techniekpact

4. Overige kwantitatieve doelstellingen Techniekpact
20142015201620172018
Betrokkenheid bedrijven Jet-Net
...waarvan Bedrijven8485959295
...waarvan Partner3545434448
Aantal betrokken bedrijven TechNet-3.4603.3133.3492.011
Aantal topsectorbeurzen205492559n.b.n.b.
Aantal technische sectorplannen in uitvoering*-28282828
Aantal servicepunten techniek1410111313

* De sectorplannen zijn in uitvoering. Er komen ook geen nieuwe tranches meer bij.

Bron: www.techniekpactmonitor.nl Brontabel als csv (354 bytes)