Techniekpact

Techniekpact

Het Techniekpact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid om dat doel te bereiken. Klik hier voor meer informatie over de huidige beleidsinzet met betrekking tot het Techniekpact.

Hieronder vindt u de volgende gegevens over het Techniekpact, uitgesplitst naar drie thema's:

  • Kiezen voor techniek
  • Leren in de techniek
  • Werken in de techniek

Belangrijkste resultaten

  • Het aantal betrokken bedrijven bij publiek-private samenwerkingsverbanden in het beroepsonderwijs is in negen jaar tijd met 10.400 toegenomen, tot circa 12.000 bedrijven in 2021-2022.
  • Sinds eind 2013 is het aantal werkzame mensen in de techniek met 367 duizend toegenomen tot 1.762.000 eind 2021. Het aantal werkzame mensen in de ICT kende in dezelfde periode een groei van 276.210 tot 493.360 eind 2021.
  • De instroom van studenten in de bètatechniek nam tussen 2013-2014 en 2021-2022 toe met twee procentpunt in het hbo en het mbo en bleef gelijk voor het wo.

1. Kiezen voor techniek

1. Kiezen voor techniek Instroomcijfers betatechniek
2013-20142014-20152015-20162016-20172017-20182018-20192019-20202020-20212021-2022
Wo: nieuwe studenten in de techniek18.66218.72520.01521.52023.76724.78624.90226.87927.150
Wo: aandeel in totaal aantal nieuwe studenten34%34%36%36%36%35%35%34%34%
Hbo: nieuwe studenten in de techniek21.54022.21221.78223.39024.85424.98024.84826.23223.470
Hbo: aandeel in totaal aantal nieuwe studenten21%23%24%25%25%24%24%23%23%
Mbo: nieuwe studenten in de techniek38.57137.81740.05641.54341.81342.85442.22539.73838.516
Mbo: aandeel in totaal aantal nieuwe studenten26%27%29%29%29%29%28%28%28%
Instroom lerarenopleidingen2.1742.1002.1892.2052.1121.9871.8101.7231.650
Bron: www.techniekpactmonitor.nl, CPB Brontabel als csv (728 bytes)

2. Leren in de techniek

2. Leren in de techniek Ontwikkeling stageplekken
2013-20142014-20152015-20162016-20172017-20182018-20192019-20202020-20212021-2022
Leerbedrijven104.325105.87888.212*87.92489.15090.92590.88988.54792.150

* Gedaald door centralisering van het leerbedrijvenbestand, waardoor bedrijven niet meer dubbel geregistreerd worden.

Bron: www.techniekpactmonitor.nl Brontabel als csv (173 bytes)

2. Leren in de techniek

2. Leren in de techniek Publiek-private samenwerkingsverbanden in het beroepsonderwijs: aantallen
2013-20142014-20152015-20162016-20172017-20182018-20192019-20202020-20212021-2022
PPS mbo: aantal regionale investeringsfondsen en centra voor innovatief vakmanschap18647997124134154250271
PPS hbo: aantal Centres of Expertise (CoE)**24242537*3749585762
Geschat aantal betrokken bedrijven (CIV's + CoE)****1.6002.1002.1004.5006.0009.80010.10010.10012.000

* Dit is het aantal tot en met 2016. Cijfers uit 2017 zijn hierin nog niet meegenomen.
** Inclusief Centra die op eigen initiatief zijn ontstaan.
*** Centrum voor Innovatief Vakmanschap Techwise nam in 2014 deel aan het kennisprogramma. Inmiddels heeft CiV Techwise de status van Regionaal Investeringsfonds.
**** Vanaf 2016/2017 tellen ook de Regionale Investeringsfondsen mee in de cijfers.                                                         

Bron: www.techniekpactmonitor.nl Brontabel als csv (394 bytes)

3. Werken in de techniek

3. Werken in de techniek
201320142015201620172018201920202021
Beroepsbevolking werkzaam in de techniek1.395.0001.402.0001.462.0001.487.0001.488.0001.527.0001.582.0001.573.0001.762.000
Beroepsbevolking werkzaam in ICT276.210288.812305.558325.653327.360361.899386.008405.834493.360
Vacatures in de techniek*43.50057.80071.60074.10056.60067.693
Vacatures in ICT11.30012.50014.50017.50014.10026.526
Werkloosheid onder technici7,30%7,30%6,30%5,10%4,00%3,10%2,90%3,40%3,20%
Bron: www.techniekpactmonitor.nl Brontabel als csv (503 bytes)