Techniekpact

Techniekpact

Het Techniekpact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid om dat doel te bereiken.

Hieronder vindt u de volgende gegevens over het Techniekpact, uitgesplitst naar vier thema's:

  • Kiezen voor techniek
  • Leren in de techniek
  • Werken in de techniek
  • Overige kwantitatieve doelstellingen Techniekpact

Belangrijkste resultaten

  • Het aantal betrokken bedrijven bij publiek-private samenwerkingsverbanden in het beroepsonderwijs is in zes jaar tijd met 8.500 toegenomen, tot circa 10.100 bedrijven in 2019-2020.
  • Sinds eind 2013 is het aantal werkzame mensen in de techniek met 187.000 toegenomen tot 1.582.000 eind 2019. Het ICT-aandeel daarbinnen kende in dezelfde periode een groei van 4,6 procent tot 24,4 procent eind 2019.
  • De instroom van studenten in de bètatechniek nam tussen 2013-2014 en 2019-2020 toe met 1 procentpunt in het wo en 3 procentpunt in het hbo.

1. Kiezen voor techniek

1. Kiezen voor techniek Instroomcijfers betatechniek
2013-20142014-20152015-20162016-20172017-20182018-20192019-2020
Wo: nieuwe studenten in de techniek18.66218.72520.01521.52023.76724.78624.902
Wo: aandeel in totaal aantal nieuwe studenten34%34%36%36%36%35%35%
Hbo: nieuwe studenten in de techniek21.54022.21221.78223.39024.85424.98024.848
Hbo: aandeel in totaal aantal nieuwe studenten21%23%24%25%25%24%24%
Mbo: nieuwe studenten in de techniek38.57137.81740.05641.54341.81342.85442.225
Mbo: aandeel in totaal aantal nieuwe studenten26%27%29%29%29%29%28%
Instroom lerarenopleidingen2.1742.1002.1892.2052.1121.9871.810
Bron: www.techniekpactmonitor.nl, CPB Brontabel als csv (630 bytes)

2. Leren in de techniek

2. Leren in de techniek Ontwikkeling stageplekken
2013-20142014-20152015-20162016-20172017-20182018-20192019-2020
Leerbedrijven104.325105.87888.212*87.92489.15090.92590.889

* Gedaald door centralisering van het leerbedrijvenbestand, waardoor bedrijven niet meer dubbel geregistreerd worden.

Bron: www.techniekpactmonitor.nl Brontabel als csv (139 bytes)

2. Leren in de techniek

2. Leren in de techniek Publiek-private samenwerkingsverbanden in het beroepsonderwijs: aantallen
2013-20142014-20152015-20162016-20172017-20182018-20192019-2020
PPS VMBO-MBO: aantal vakmanschapsroutes in experimenteerruimte DUO-4887111119nnbnnb
PPS VMBO-MBO: aantal technologieroutes in experimenteerruimte DUO-91991107nnbnnb
PPS mbo: aantal regionale investeringsfondsen en centra voor innovatief vakmanschap18647997124134154
PPS hbo: aantal Centres of Expertise (CoE)**24242537*374958
Geschat aantal betrokken bedrijven (CIV's + CoE)****1.6002.1002.1004.5006.0009.80010.100

* Dit is het aantal tot en met 2016. Cijfers uit 2017 zijn hierin nog niet meegenomen.
** Inclusief Centra die op eigen initiatief zijn ontstaan.
*** Centrum voor Innovatief Vakmanschap Techwise nam in 2014 deel aan het kennisprogramma. Inmiddels heeft CiV Techwise de status van Regionaal Investeringsfonds.
**** Vanaf 2016/2017 tellen ook de Regionale Investeringsfondsen mee in de cijfers.                                                         

Bron: www.techniekpactmonitor.nl Brontabel als csv (528 bytes)

3. Werken in de techniek

3. Werken in de techniek
Eind 2013Eind 2014Eind 2015Eind 2016Eind 2017Eind 2018Eind 2019
Beroepsbevolking werkzaam in de techniek1.395.0001.402.0001.462.0001.487.0001.488.0001.527.0001.582.000
...waarvan ICT-beroepen20%21%21%22%22%23%24%
Vacatures in de techniek*43.50057.80071.60074.100
...waarvan voor ICT-beroepen26%22%20%24%
Werkloosheid onder technici7,30%7,30%6,30%5,10%4,00%3,10%2,90%
Bron: www.techniekpactmonitor.nl Brontabel als csv (415 bytes)

4. Overige kwantitatieve doelstellingen Techniekpact

4. Overige kwantitatieve doelstellingen Techniekpact
2014201520162017201820192020
Aantal betrokken bedrijven en partnerorganisaties Jet-Net TechNet1191301381362154*2.6142614
Aantal topsectorbeurzen205492559n.b.n.b.n.b.n.b.
Aantal technische sectorplannen in uitvoering*282828n.b.n.b.n.b.
Aantal servicepunten techniek141011131386

* De sectorplannen zijn in uitvoering. Er komen ook geen nieuwe tranches meer bij.

Bron: www.techniekpactmonitor.nl Brontabel als csv (317 bytes)