Techniekpact

Techniekpact

Het Techniekpact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid om dat doel te bereiken. Klik hier voor meer informatie over de huidige beleidsinzet met betrekking tot het Techniekpact.

Hieronder vindt u de volgende gegevens over het Techniekpact, uitgesplitst naar drie thema's:

  • Kiezen voor techniek
  • Leren in de techniek
  • Werken in de techniek

Belangrijkste resultaten

  • Het aantal betrokken bedrijven bij publiek-private samenwerkingsverbanden in het beroepsonderwijs is in zes jaar tijd met 8.500 toegenomen, tot circa 10.100 bedrijven in 2020-2021.
  • Sinds eind 2013 is het aantal werkzame mensen in de techniek met 178 duizend toegenomen tot 1.573.000 eind 2020. Het aantal werkzame mensen in de ICT kende in dezelfde periode een groei van 129.624 tot 405.834 eind 2020.
  • De instroom van studenten in de bètatechniek nam tussen 2013-2014 en 2020-2021 toe met twee procentpunt in het hbo en bleef gelijk voor het wo.

1. Kiezen voor techniek

1. Kiezen voor techniek Instroomcijfers betatechniek
2013-20142014-20152015-20162016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021
Wo: nieuwe studenten in de techniek18.66218.72520.01521.52023.76724.78624.90226.879
Wo: aandeel in totaal aantal nieuwe studenten34%34%36%36%36%35%35%34%
Hbo: nieuwe studenten in de techniek21.54022.21221.78223.39024.85424.98024.84826.232
Hbo: aandeel in totaal aantal nieuwe studenten21%23%24%25%25%24%24%23%
Mbo: nieuwe studenten in de techniek38.57137.81740.05641.54341.81342.85442.22539.738
Mbo: aandeel in totaal aantal nieuwe studenten26%27%29%29%29%29%28%28%
Instroom lerarenopleidingen2.1742.1002.1892.2052.1121.9871.8101.723
Bron: www.techniekpactmonitor.nl, CPB Brontabel als csv (679 bytes)

2. Leren in de techniek

2. Leren in de techniek Ontwikkeling stageplekken
2013-20142014-20152015-20162016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021
Leerbedrijven104.325105.87888.212*87.92489.15090.92590.88988.547

* Gedaald door centralisering van het leerbedrijvenbestand, waardoor bedrijven niet meer dubbel geregistreerd worden.

Bron: www.techniekpactmonitor.nl Brontabel als csv (156 bytes)

2. Leren in de techniek

2. Leren in de techniek Publiek-private samenwerkingsverbanden in het beroepsonderwijs: aantallen
2013-20142014-20152015-20162016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021
PPS mbo: aantal regionale investeringsfondsen en centra voor innovatief vakmanschap18647997124134154250
PPS hbo: aantal Centres of Expertise (CoE)**24242537*37495857
Geschat aantal betrokken bedrijven (CIV's + CoE)****1.6002.1002.1004.5006.0009.80010.10010.100

* Dit is het aantal tot en met 2016. Cijfers uit 2017 zijn hierin nog niet meegenomen.
** Inclusief Centra die op eigen initiatief zijn ontstaan.
*** Centrum voor Innovatief Vakmanschap Techwise nam in 2014 deel aan het kennisprogramma. Inmiddels heeft CiV Techwise de status van Regionaal Investeringsfonds.
**** Vanaf 2016/2017 tellen ook de Regionale Investeringsfondsen mee in de cijfers.                                                         

Bron: www.techniekpactmonitor.nl Brontabel als csv (370 bytes)

3. Werken in de techniek

3. Werken in de techniek
20132014201520162017201820192020
Beroepsbevolking werkzaam in de techniek1.395.0001.402.0001.462.0001.487.0001.488.0001.527.0001.582.0001.573.000
Beroepsbevolking werkzaam in ICT276.210288.812305.558325.653327.360361.899386.008405.834
Vacatures in de techniek*43.50057.80071.60074.10056.600
Vacatures in ICT11.30012.50014.50017.50014.100
Werkloosheid onder technici7,30%7,30%6,30%5,10%4,00%3,10%2,90%3,40%
Bron: www.techniekpactmonitor.nl Brontabel als csv (460 bytes)