TechLeap.nl

Techleap.nl

Startups en scale-ups zijn jonge innovatieve technologiegedreven bedrijven met groeiambitie. Startups en scale-ups zijn cruciaal voor de Nederlandse concurrentiekracht. Een goed ondernemersklimaat is belangrijk voor de aanwas en doorgroei van deze technologiebedrijven. Om dit verder te verbeteren is in 2014 het programma Ambitieus Ondernemerschap gelanceerd en is in 2015 StartupDelta opgericht. StartupDelta heeft zich ingezet om de regionale innovatiehubs te verbinden en om de kracht van Nederland als startupland internationaal uit te dragen. Voor dit doeleinde is prins Constantijn van Oranje benoemd als Special Envoy voor startups.

Medio 2019 heeft het kabinet het nieuwe Rijksbrede startup en scale-up beleid gepresenteerd en is aangekondigd dat het StartupDelta programma- onder de nieuwe naam Techleap.nl - voor vier jaar zal worden voortgezet. Voor de uitvoering hiervan is door het kabinet binnen de EZK-begroting €35 miljoen vrijgemaakt. Het programma zal zich meer dan voorheen richten op het bevorderen van doorgroei van scale-ups naar grote technologiebedrijven. Daarbij zal Techleap.nl fungeren als expertisecentrum en samen met stakeholders verschillende acties ondernemen om in het startup-ecosysteem toegang tot kapitaal, markten, talent en technologische of wetenschappelijke kennis te versterken. Daarnaast ondersteunt Techleap.nl een selectie van Nederlandse scale-ups bij hun doorgroei in een nationaal groeiprogramma. De kennis die Techleap.nl hiermee vergaart over wat Nederlandse scale-ups nodig hebben om internationaal door te breken zal worden gedeeld met het hele ecosysteem in Nederland.

Cijfermatige informatie over het startup ecosysteem in Nederland vindt u in het dashboard van StartupDelta (zie onder 'zie ook').