Techleap

Techleap.nl

Startups en scale-ups zijn jonge innovatieve technologie gedreven bedrijven met groeiambitie. Startups en scale-ups zijn cruciaal voor de Nederlandse concurrentiekracht. Een goed ondernemersklimaat is belangrijk voor de aanwas en doorgroei van deze technologiebedrijven. Om het ecosysteem voor startup en scale-ups te versterken heeft het kabinet medio 2019 het nieuwe Rijksbrede startup- en scale-up-beleid gepresenteerd en het Techleap-programma aangekondigd. Voor dit doeleinde is prins Constantijn van Oranje benoemd als Special Envoy.

Voor de uitvoering van het Techleap-programma is door het kabinet binnen de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 35 miljoen euro vrijgemaakt. Het programma richt zich op het bevorderen van doorgroei van scale-ups naar grote technologiebedrijven. Daarbij fungeert Techleap als expertisecentrum en onderneemt het samen met stakeholders verschillende acties om in het startup-ecosysteem toegang tot kapitaal, markten, talent en technologische of wetenschappelijke kennis te versterken. De kennis die Techleap vergaart over wat Nederlandse scale-ups nodig hebben om door te groeien tot internationaal toonaangevende technologiebedrijven, wordt gedeeld met het hele ecosysteem in Nederland.

Cijfermatige informatie over het startup ecosysteem in Nederland vindt u in het dashboard van Techleap (zie onder 'zie ook').