Het Toekomstfondskrediet Onderzoeksfaciliteiten stimuleert de bouw van hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten, die van belang zijn voor het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten. Hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten dragen bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor onderzoekers en innovatieve bedrijven.

Belangrijkste resultaten

  • In 2016 zijn 10 kredietaanvragen gehonoreerd met een totale omvang van € 40 miljoen.
  • De in 2016 verstrekte kredieten droegen bij aan in totaal € 135 miljoen aan investeringen in hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten.