Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW)

Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW)

Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) is binnen NWO verantwoordelijk voor de financiering van technisch wetenschappelijk onderzoek, een wetenschapsdomein dat zeer relevant is voor de innovatiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven. Dit NWO-domein speelt dan ook een belangrijke rol bij de samenwerking met de topsectoren in de vorm van publiek-private samenwerking (pps). Ook de subsidie van EZK aan NWO-domein TTW wordt hier geheel op ingezet. Naast subsidie van NWO en EZK haalt TTW ook inkomsten binnen uit onder andere de PPS-toeslag, private cashbijdragen en royalty’s. Tot slot voert TTW een deel van de Take-off Vroegefasefinanciering uit.

Belangrijkste resultaten

  • 93 procent van de klanten van het NWO-domein TTW was tevreden over de uitgevoerde projecten, met een 7,7 als gemiddelde tevredenheidsscore.
  • Ter bevordering van de kennisoverdracht heeft het NWO-domein TTW in 2018 6 overeenkomsten ten behoeve van kennisoverdracht met bedrijven en kennispartners gesloten. Daarnaast heeft TTW in 2018 39 overeenkomsten ten behoeve van kennisoverdracht van universiteiten naar bedrijven gecontroleerd op door TTW gefinancierde projecten. Bij deze 39 kennisoverdrachtsovereenkomsten is TTW formeel geen partij.

Feiten en cijfers

Het grootste deel van de gebruikers (77 procent) bestond uit bedrijven. In 2017 was 93 procent van de klanten van het NWO-domein TTW  tevreden over de uitgevoerde projecten, met een 7,7 als gemiddelde tevredenheidsscore. Hier is geen actualisatie van beschikbaar over 2018. Ter bevordering van de kennisoverdracht heeft TTW in 2018 6 overeenkomsten ten behoeve van kennisoverdracht met bedrijven en kennispartners gesloten. In de Vroegefasefinanciering werden in 2018 51 fase-1 haalbaarheidsstudies gehonoreerd (WO en TO2) en 18 fase-2 vroegefasetrajecten (WO, TO2) in de vorm van een lening.