Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) is binnen NWO verantwoordelijk voor de financiering van technisch wetenschappelijk onderzoek, een wetenschapsdomein dat zeer relevant is voor de innovatiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven. Dit NWO-domein speelt dan ook een belangrijke rol bij de samenwerking met de topsectoren in de vorm van publiek-private samenwerking (pps). Ook de subsidie van EZK aan NWO-domein TTW wordt hier geheel op ingezet. Naast subsidie van NWO en EZK, haalt het TTW ook inkomsten binnen uit o.a. TKI-toeslag, private cashbijdragen en royalties. Tot slot voert TTW een deel van de Take-off Vroegefasefinanciering uit.

Belangrijkste resultaten

  • 93 procent van de klanten van het NWO-domein TTW was tevreden over de uitgevoerde projecten, met een 7,7 als gemiddelde tevredenheidsscore.
  • Ter bevordering van de kennisoverdracht heeft het NWO-domein TTW in 2017 25 overeenkomsten t.b.v. kennisoverdracht met bedrijven en kennispartners gesloten.

Feiten en cijfers

Het  grootste deel van de gebruikers (77 procent) bestond uit bedrijven. In 2017 was 93 procent van de klanten van het NWO-domein TTW  tevreden over de uitgevoerde projecten, met een 7,7 als gemiddelde tevredenheidsscore. Ter bevordering van de kennisoverdracht heeft TTW in 2017 25 overeenkomsten t.b.v. kennisoverdracht met bedrijven en kennispartners gesloten. In de Vroegefase financiering werden in  2017 52 fase-1 haalbaarheidsstudies gehonoreerd (WO en TO2) en 22 fase-2 vroegefase trajecten (WO, HBO, TO2) in de vorm van een lening.