De instellingen voor toepast onderzoek spelen een centrale rol in de ontwikkeling, verspreiding en benutting van kennis in binnen- en buitenland. Daartoe werken zij samen met bedrijven, overheden en andere kennisinstellingen, onder meer via publiek-private samenwerking. De kennisinstellingen voor toegepast onderzoek (verenigd in de TO2-federatie) bestaan uit Deltares, ECN, Marin, NLR, TNO en Wageningen-Research. Jaarlijks monitoren zij de tevredenheid van klanten over uitgevoerde projecten en of de resultaten benut zijn. Het functioneren van de TO2-instellingen is in 2017 ook geëvalueerd.

Belangrijkste resultaten

  • De klanttevredenheid van de TO2's is ten opzichte van 2013 gestegen.
  • De kennisbenutting was gemiddeld ongeveer 99 procent.

Feiten en cijfers

Het klanttevredenheidscijfer is voor bijna alle TO2's licht toegenomen of gelijk gebleven ten opzichte van 2013. De toegepastonderzoeksorganisaties hebben een hoge kennisbenutting en scoren tussen de 93 en 100 procent. Marin scoort met 100 procent het hoogst.

Klanttevredenheid TO2's, 2013-2017 Toegepastonderzoeksorganisaties
DeltaresMarinNLRTNO
201388,88,58,2
20147,998,78,3
20158,78,88,88,4
20168,68,98,78,6
20178,28,68,78,6
Bron: Deltares, Marin, NLR, TNO Brontabel als csv (131 bytes)
Kennisbenutting TO2's, 2017 (%) Toegepastonderzoeksorganisaties
DeltaresMarinNLRTNO
201793%100%99%98%
Bron: Deltares, Marin, NLR, TNO Brontabel als csv (48 bytes)