Thematische Technology Transfer-regeling (TTT)

Thematische Technology Transfer-regeling (TTT)

De Thematische Technology Transfer-regeling (TTT) ondersteunt thematische samenwerking tussen ten minste drie onderzoeksorganisaties door middel van een subsidie voor valorisatieactiviteiten. De regeling stimuleert daarnaast bij de thematische samenwerking betrokken investeerders door middel van het ter beschikking stellen van leningen om te investeren in startups die gebruik maken van kennis van onderzoeksorganisaties binnen datzelfde thema (kennisstarters).

Feiten en cijfers

  • De TTT is in 2019 voor het eerst geopend.
  • Het budget voor de TTT bedraagt € 24 miljoen in 2019. Dit is toegewezen aan drie consortia die actief zijn op de thema’s smart industry, circulair en regeneratieve geneeskunde.