Terbeschikkingstellingsvrijstelling

Met de Terbeschikkingstellingsvrijstelling mogen ondernemers die bezittingen aan hun onderneming ter beschikkingstellen 12 procent van het resultaat dat daaruit voortvloeit aftrekken van het belastbare inkomen. Hierdoor betalen zij minder belasting over de winst uit het terbeschikkingstellen van goederen aan de onderneming.

Feiten en cijfers

Vanaf 2014 liggen de geschatte belastinguitgaven aan de Terbeschikkingsvrijstelling jaarlijks op €17 miljoen. In 2013 lagen de geschatte belastinguitgaven op €18 miljoen.

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2013-2018 (€ mln) Terbeschikkingstellingsvrijstelling
Belastinguitgaven aan de Terbeschikkingstellingsvrijstelling
201318
201417
201517
201617
201717
201817
Miljoenennota 2018 Brontabel als csv (117 bytes)