Startersaftrek bij Arbeidsongeschiktheid

Startersaftrek bij Arbeidsongeschiktheid

Met de Startersaftrek bij Arbeidsongeschiktheid stimuleert de overheid mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering om een eigen onderneming te starten. Met de regeling mogen mensen die vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering een eigen onderneming starten onder bepaalde voorwaarden een extra aftrekpost opvoeren bij de aangifte inkomstenbelasting. Hierdoor hoeven zij minder belasting te betalen.