Startersaftrek bij Arbeidsongeschiktheid

Startersaftrek bij Arbeidsongeschiktheid

Met de Startersaftrek bij Arbeidsongeschiktheid stimuleert de overheid mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering om een eigen onderneming te starten. Met de regeling mogen mensen die vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering een eigen onderneming starten onder bepaalde voorwaarden een extra aftrekpost opvoeren bij de aangifte inkomstenbelasting. Hierdoor hoeven zij minder belasting te betalen.

Feiten en cijfers

Behalve in 2012 bedroegen de geschatte belastinguitgaven aan de Startersaftrek bij Arbeidsongeschiktheid tussen 2011 en 2015 ieder jaar één miljoen euro.

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2011-2015 (€ mln)

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2011-2015 (€ mln) Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
Startersaftrek bij Arbeidsongeschiktheid
20111
20122
20131
20141
20151
Bron: Miljoenennota 2017 Brontabel als csv (83 bytes)