Stakingsaftrek

Stakingsaftrek

De Stakingsaftrek heeft als doel om de belastingheffing over de stakingswinst te verzachten. Als ondernemers hun onderneming staken (bijvoorbeeld door verkoop van de onderneming), moeten zij belasting betalen over de stakingswinst. Met de Stakingsaftrek hoeven ondernemers over een deel van de stakingswinst geen belasting te betalen.

Feiten en cijfers

De geschatte belastinguitgaven aan de Stakingsaftrek liggen in 2020 op € 14 miljoen. In 2021 blijft dit naar verwachting gelijk.

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2015-2021(€ mln)

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2015-2021(€ mln) Stakingsaftrek
Belastinguitgaven aan de Stakingsaftrek
201514
201615
201716
201816
201916
202014
202114
Bron: Miljoenennota 2021 Brontabel als csv (105 bytes)