Schenk- en erfbelasting Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Schenk- en erfbelasting Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Met de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit wil de overheid de voortgang van ondernemingen bevorderen. Wie een onderneming erft of geschonken krijgt en deze minstens 5 jaar voortzet, hoeft bij gebruik van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit geen of minder belasting over de waarde van die onderneming te betalen.

Feiten en cijfers

In 2018 bedroegen de geschatte belastinguitgaven aan de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit € 421 miljoen. In 2019 en 2020 liggen de geschatte belastinguitgaven op hetzelfde niveau.

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang in lopende prijzen), 2015-2020 (€ mln)

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang in lopende prijzen), 2015-2020 (€ mln) Schenk- en erfbelasting Bedrijfsopvolgingsfaciliteit
Belastinguitgaven Schenk- en erfbelasting Bedrijfsopvolgingsfaciliteit
2015429
2016422
2017421
2018421
2019421
2020421
Bron: Miljoenennota 2020 Brontabel als csv (133 bytes)