Schenk- en erfbelasting Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Schenk- en erfbelasting Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Met de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit wil de overheid de voortgang van ondernemingen bevorderen. Wie een onderneming erft of geschonken krijgt en deze minstens 5 jaar voortzet, hoeft bij gebruik van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit geen of minder belasting over de waarde van die onderneming te betalen.

Feiten en cijfers

In 2019 bedroegen de geschatte belastinguitgaven aan de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit € 459 miljoen. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2018. In 2020 en 2021 liggen de geschatte belastinguitgaven op hetzelfde niveau.

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang in lopende prijzen), 2015-2021 (€ mln)

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang in lopende prijzen), 2015-2021 (€ mln) Schenk- en erfbelasting Bedrijfsopvolgingsfaciliteit
Belastinguitgaven Schenk- en erfbelasting Bedrijfsopvolgingsfaciliteit
2015429
2016422
2017421
2018421
2019459
2020459
2021459
Bron: Miljoenennota 2021 Brontabel als csv (143 bytes)