Schenk- en erfbelasting Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Schenk- en erfbelasting Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Met de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit wil de overheid de voortgang van ondernemingen bevorderen. Wie een onderneming erft of geschonken krijgt en deze minstens vijf jaar voortzet, hoeft bij gebruik van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit geen of minder belasting over de waarde van die onderneming te betalen.

Feiten en cijfers

In 2020 bedroegen de geschatte belastinguitgaven aan de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit 481 miljoen euro. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2019. In 2021, 2022 en 2023 liggen de geschatte belastinguitgaven op hetzelfde niveau van 525 miljoen euro.

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang in lopende prijzen), 2016-2023 (€ mln)

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang in lopende prijzen), 2016-2023 (€ mln) Schenk- en erfbelasting Bedrijfsopvolgingsfaciliteit
Belastinguitgaven Schenk- en erfbelasting Bedrijfsopvolgingsfaciliteit
2016422
2017421
2018421
2019459
2020481
2021525
2022525
2023525
Bron: Miljoenennota 2023 Brontabel als csv (153 bytes)