Small Business Innovation Research (SBIR)

Small Business Innovation Research (SBIR)

SBIR is een van de manieren waarop aanbestedende diensten aan innovatiegericht inkopen kunnen doen. Bij SBIR wordt gebruik gemaakt van een uitzondering op de Aanbestedingswet 2012. Het is een innovatie-instrument dat de Nederlandse overheid kan gebruiken voor het vinden van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Bedrijven kunnen inschrijven op tenders en krijgen hiermee de kans om nieuwe innovatieve producten, processen en diensten voor de overheid te ontwikkelen. Na de onderzoek- en ontwikkelfase is de overheid potentiële afnemer ('launching customer') van de ontwikkelde innovaties.

Een SBIR-traject verloopt doorgaans in twee fasen. In de eerste fase worden haalbaarheidsstudies uitgevoerd en in de tweede fase worden prototypes daadwerkelijk ontwikkeld.

Belangrijkste resultaten

  • Er zijn in 2019 vier SBIR-oproepen gepubliceerd.
  • Het totale beschikbare budget voor de SBIR-tenders in 2019 bedroeg € 7,87 miljoen.
  • In 2019 zijn er 157 SBIR-offertes ingediend, waarvan er 62 werden gehonoreerd.

Feiten en cijfers

Het aantal ingediende en gehonoreerde offertes kende in de periode 2010 tot en met 2019 sterke wisselingen. Dat komt doordat overheidsorganisaties het instrument niet ieder jaar evenveel gebruiken. Dit is zichtbaar in de verschillen in budgetomvang over de jaren heen. Het verschil in budget tussen piekjaar 2010 en dal-jaar 2015 bedraagt bijna €30 miljoen. In 2019 bedroeg het budget € 7,87 miljoen.

SBIR-tenderbudgetten per fase, 2010-2019 (€ mln)

SBIR-tenderbudgetten per fase, 2010-2019 (€ mln) Small Business Innovation Research
Faseverdeling (n.)n.b.Budget fase 1Budget fase 2
20108,24,419,3
201100,852,95
201201,33,3
201301,24,8
201403,029,88
201500,61,54
201602,467,97
201701,052,57
20180,11,935,1
201902,425,45
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (230 bytes)

Aansluitend op het beeld bij de budgetomvang was er in 2010 sprake van een uitzonderlijk hoog aantal ingediende en gehonoreerde offertes. In 2019 zijn er 157 offertes ingediend, waarvan 62 gehonoreerd.

SBIR: aantal ingediende en gehonoreerde offertes naar jaar, 2010-2019

SBIR: aantal ingediende en gehonoreerde offertes naar jaar, 2010-2019 Small Business Innovation Research
Aantal ingediende offertesAantal gehonoreerde offertes
20129143
20139439
2014344106
20152722
2016296121
201716854
201816064
201915762
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (161 bytes)