Small Business Innovation Research (SBIR)

Small Business Innovation Research (SBIR)

SBIR is een van de manieren waarop aanbestedende diensten aan innovatiegericht inkopen kunnen doen. Indien er in de markt geen geschikte toepassingen zijn voor maatschappelijke opgaven voor eigen gebruik mogen zij van SBIR gebruik maken. Bij SBIR wordt gebruik gemaakt van een uitzondering op de Aanbestedingswet 2012 voor onderzoek- en ontwikkelingsdiensten. Het is daarmee  een innovatie-instrument dat de Nederlandse overheid gebruikt voor het vinden van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Bedrijven kunnen inschrijven op tenders en krijgen hiermee de kans om nieuwe innovatieve producten, processen en diensten te ontwikkelen. Na de onderzoek- en ontwikkelfase binnen de SBIR dient de desbetreffende aanbestedende dienst, met de nieuwe inzichten, een aanbesteding te starten.

Belangrijkste resultaten

  • Het totale budget van de SBIR-tenders uit 2018 bedroeg € 7,76 miljoen.
  • In 2018 zijn er via de SBIR 128 aanvragen ingediend, waarvan er 43 werden gehonoreerd.

Feiten en cijfers

Het aantal ingediende en gehonoreerde offertes kende in de periode 2010 tot en met 2018 sterke wisselingen. Dat komt doordat overheidsorganisaties het instrument niet ieder jaar evenveel gebruiken. Dit is zichtbaar in de verschillen in budgetomvang over de jaren heen. Het verschil in budget tussen piekjaar 2010 en dal-jaar 2015 bedraagt bijna €30 miljoen. In 2018 bedroeg het budget € 7,76 miljoen. Dat is onder het gemiddelde over de periode 2010 tot en met 2018.

SBIR-tenderbudgetten per fase, 2010-2018 (€ mln)

SBIR-tenderbudgetten per fase, 2010-2018 (€ mln) Small Business Innovation Research
Faseverdeling (n.)n.b.Budget fase 1Budget fase 2
20108,24,419,3
201100,852,95
201201,33,3
201301,24,8
201403,029,88
201500,61,54
201602,467,97
201701,052,57
20180,11,8075,8627
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (216 bytes)

Aansluitend op het beeld bij de budgetomvang was er in 2010 sprake van een uitzonderlijk hoog aantal ingediende en gehonoreerde offertes. In 2018 zijn er 128 offertes ingediend, waarvan 43 gehonoreerd.

SBIR: aantal ingediende en gehonoreerde offertes naar jaar, 2010-2018

SBIR: aantal ingediende en gehonoreerde offertes naar jaar, 2010-2018 Small Business Innovation Research
Aantal ingediende offertesAantal gehonoreerde offertes
2010749184
201111324
20129543
20138937
2014322108
20155323
2016312121
201713255
201812843
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (175 bytes)