Small Business Innovation Research (SBIR)

Small Business Innovation Research (SBIR)

SBIR is een van de manieren waarop aanbestedende diensten aan innovatiegericht inkopen kunnen doen. Bij SBIR wordt gebruik gemaakt van een uitzondering op de Aanbestedingswet 2012. Het is een innovatie-instrument dat de Nederlandse overheid kan gebruiken voor het vinden van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Bedrijven kunnen inschrijven op tenders en krijgen hiermee de kans om nieuwe innovatieve producten, processen en diensten voor de overheid te ontwikkelen. Na de onderzoek- en ontwikkelfase is de overheid potentiële afnemer ('launching customer') van de ontwikkelde innovaties.

Een SBIR-traject verloopt doorgaans in twee fasen. In de eerste fase worden haalbaarheidsstudies uitgevoerd en in de tweede fase worden prototypes daadwerkelijk ontwikkeld.

Belangrijkste resultaten

  • Er zijn in 2021 tien SBIR-oproepen gepubliceerd.
  • Het totale beschikbare budget voor de SBIR-tenders in 2021 bedroeg 12,02 miljoen euro.
  • In 2021 zijn er 236 SBIR-offertes ingediend, waarvan er 111 werden gehonoreerd.

Feiten en cijfers

Het aantal ingediende en gehonoreerde offertes kende in de periode 2012 tot en met 2021 sterke wisselingen. Dat komt doordat overheidsorganisaties het instrument niet ieder jaar evenveel gebruiken. Dit is zichtbaar in de verschillen in budgetomvang over de jaren heen. In 2021 bedroeg het budget 12,02 miljoen euro.

SBIR-tenderbudgetten per fase, 2012-2021 (€ mln)

SBIR-tenderbudgetten per fase, 2012-2021 (€ mln) Small Business Innovation Research
Budget fase 1Budget fase 2
20121,33,3
20131,24,8
20143,029,88
20150,61,54
20162,467,555
20171,052,37
20182,035,1
20192,425,45
20203,0659,615
20213,458,57
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (187 bytes)

In 2021 is er sprake van een lichte daling ten opzichte van 2020 wat betreft het aantal ingediende en gehonoreerde offertes. In 2021 zijn er 236 offertes ingediend, waarvan 111 gehonoreerd.

SBIR: aantal ingediende en gehonoreerde offertes naar jaar, 2012-2021

SBIR: aantal ingediende en gehonoreerde offertes naar jaar, 2012-2021 Small Business Innovation Research
Aantal ingediende offertesAantal gehonoreerde offertes
20129143
20139439
2014344106
20152722
2016295120
201716854
201816064
201917170
2020323123
2021236111
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (189 bytes)