Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS)

Bij de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw kunnen scheepswerven subsidie krijgen voor innovatieprojecten die bijdragen aan verduurzaming in de scheepsbouw. De subsidie moet de risico’s van innovatieprojecten voor scheepswerven verkleinen, en de kans op de introductie van duurzaamheidsinnovaties in de scheepsbouw vergroten. Met duurzaamheidsinnovaties wordt gedoeld op vernieuwende, experimentele technologieën die bijdragen aan duurzame ontwikkeling op het gebied van emissievermindering, alternatieve brandstoffen, geluid of een duurzame levenscyclus.

Feiten en cijfers

De Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw is op 15 juli 2017 van start gegaan. In totaal is voor de regeling € 4,6 miljoen beschikbaar.