Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS)

Bij de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw kunnen scheepswerven subsidie krijgen voor innovatieprojecten die bijdragen aan verduurzaming in de scheepsbouw. De subsidie moet de risico’s van innovatieprojecten voor scheepswerven verkleinen, en de kans op de introductie van duurzaamheidsinnovaties in de scheepsbouw vergroten. Met duurzaamheidsinnovaties wordt gedoeld op vernieuwende, experimentele technologieën die bijdragen aan duurzame ontwikkeling op het gebied van emissievermindering, alternatieve brandstoffen, geluid of een duurzame levenscyclus.

Belangrijkste resultaten

  • In 2017 zijn er 6 scheepsbouwinnovatieprojecten gesubsidieerd binnen de SDS.
  • Er is voor €4,8 miljoen aan subsidie verstrekt, hiermee is een private R&D investering van €17,7 miljoen gestimuleerd