Stakingsaftrek

De Stakingsaftrek heeft als doel om de belastingheffing over de stakingswinst te verzachten. Als ondernemers hun onderneming staken (bijvoorbeeld door verkoop van de onderneming), moeten zij belasting betalen over de stakingswinst. Met de Stakingsaftrek hoeven ondernemers over een deel van de  stakingswinst geen belasting te betalen.

Feiten en cijfers

De geschatte belastinguitgaven aan de Stakingsaftrek liggen in 2015 tot en met 2018 op € 14 miljoen. In 2019 is de geschatte belastinguitgave met € 1 miljoen gedaald.

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2014-2019 (€ mln) Stakingsaftrek
Belastinguitgaven aan de Stakingsaftrek
201415
201514
201614
201714
201814
201913
Bron: Miljoenennota 2019 Brontabel als csv (96 bytes)