Schenk- en erfbelasting Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Met de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit wil de overheid de voortgang van ondernemingen bevorderen. Wie een onderneming erft of geschonken krijgt en deze minsten 5 jaar voortzet, hoeft bij gebruik van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit geen of minder belasting over de waarde van die onderneming te betalen.

Feiten en cijfers

In 2017 bedroegen de geschatte belastinguitgaven aan de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit € 430 miljoen. In 2018 en 2019 liggen de geschatte belastinguitgaven op hetzelfde niveau.

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang in lopende prijzen), 2014-2019 (€ mln) Schenk- en erfbelasting Bedrijfsopvolgingsfaciliteit
Belastinguitgaven Schenk- en erfbelasting Bedrijfsopvolgingsfaciliteit
2014406
2015379
2016430
2017430
2018430
2019430
Bron: Miljoenennota 2019 Brontabel als csv (133 bytes)