Ruimtevaartbeleid

Ruimtevaartbeleid

De Rijksoverheid heeft een gezamenlijk ruimtevaartbeleid, dat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat coördineert. Het ruimtevaartbeleid richt zich op het maximaliseren van de maatschappelijke, wetenschappelijke, economische en politiek-strategische relevantie van ruimtevaart voor Nederland. Daarnaast levert Nederland een bijdrage aan Europese autonome en betaalbare toegang en gebruik van de ruimte. Ten slotte wil Nederland de vestiging van het Europese Ruimtevaartagentschap (ESA) te Noordwijk (ESTEC) behouden en verbinden met het ruimtevaartcluster (zie de Nota ruimtevaartbeleid 2019). Het Netherlands Space Office (NSO) voert het ruimtevaartbeleid uit en vertegenwoordigt op onderdelen Nederland bij de EU en de ESA.

Belangrijkste resultaten

  • In 2015-2019 was de geo-return van Nederland 1,13%.

  • In 2015-2019 bedroeg de contractomvang van 179 Nederlandse deelnemers gezamenlijk € 501 miljoen.

Feiten en cijfers

Ruimtevaarttechnologie levert een hoogtechnologische bijdrage aan diverse sectoren, wetenschap en maatschappelijke uitdagingen (denk aan satellietinformatie voor klimaat en waterhuishouding). Voor bedrijven in het ruimtevaartcluster is de overheid dikwijls de belangrijkste eerste klant. Om schaalvoordelen en kennisverspreiding te bevorderen, werkt Nederland samen met hoofdzakelijk Europese landen in ruimtevaartprogramma’s. Dat zijn programma’s van ESA, het aardobservatieprogramma Copernicus (EU + ESA), het navigatieprogramma Galileo (EU + ESA) en het ruimtevaartdeel van het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon2020. De voor ESA ingeschreven overheidsbijdragen voor ruimtevaartprogramma’s worden (meestal via open competitie) in contracten uitgezet bij Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen (Geo Return-systeem).

De geo-return van Nederland (de verhouding tussen inleg van de Nederlandse overheid en de toegekende subsidies en opdrachten aan Nederlandse deelnemers) – na weging van de contractomvang voor het R&D-gehalte – was in 2015 tot en met 2019 -  op Estland na – hoger dan die van de andere lidstaten. Dat komt onder meer door de locatie van ESTEC, de belangrijkste vestiging van ESA in Noordwijk. Met ESTEC en regionale overheden wordt gewerkt aan de Space Campus Noordwijk, een hub voor open innovatie waar bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen samenwerken op het gebied van innovatie voor de ruimtevaart.

Retourpercentage, 2015-2019

Retourpercentage, 2015-2019
Retourpercentage 2015-2019
Estland1,20%
Nederland1,13%
Griekenland1,13%
Portugal1,05%
Zwitserland1,05%
Spanje1,04%
Finland1,04%
België1,03%
Polen1,03%
Italië1,02%
Duitsland1,01%
Luxemburg1,00%
Zweden0,99%
Frankrijk0,98%
Oostenrijk0,97%
Denemarken0,96%
Ierland0,95%
Verenigd Koninkrijk0,94%
Noorwegen0,94%
Tsjechië0,94%
Hongarije0,88%
Roemenië0,71%
Netherlands Space Office Brontabel als csv (398 bytes)
Contractomvang Nederlandse bedrijven, 2015-2019
JaarAantal bedrijven in Nederland dat ESA-contracten ontvangen heeft (cumulatief vanaf 2015)Omvang contracten van bedrijven in Nederland die ESA-contracten ontvangen hebben (€ mln, cumulatief vanaf 2015)
2015121145
2016121264
2017136371
2018160428
2019179501
Netherlands Space Office Brontabel als csv (279 bytes)