Ruimte in Regels

Ruimte in Regels

Als ondernemers bij innovatie-investeringen belemmerd worden door regels kunnen ze dat melden bij het programma Ruimte in Regels. Het programma is een samenwerkingsverband tussen de ministeries van Economische Zaken & Klimaat en Infrastructuur & Waterstaat. Het Rijk kijkt met diverse (publieke en private) partners of en op welke wijze belemmeringen in regelgeving kunnen worden opgelost, zodat knelpunten voor innovaties worden weggenomen.

Belangrijkste resultaten

  • In de periode 2014-april 2019 heeft Ruimte in Regels ongeveer 750 meldingen binnen gekregen. Van deze meldingen zijn ruim 400 opgepakt voor verdere behandeling.
  • De meeste knelpunten zijn te vinden binnen de domeinen Afval/geen afval en Landbouw, Natuur & Voedsel.

Feiten en cijfers

In de periode 2014-april 2019 heeft Ruimte in Regels ongeveer 750 meldingen binnen gekregen. Van deze meldingen zijn ruim 400 opgepakt voor verdere behandeling. Van deze belemmeringen ging het in ruim 200 gevallen om ‘klassieke belemmeringen’ waarin de ondernemer daadwerkelijk een concrete belemmering in wet- en regelgeving ervoer. Zo’n 100 van deze klassieke belemmeringen zijn ‘opgelost’ – de ondernemer kan verder met ondernemen. Ongeveer 70 van deze belemmeringen zijn bij een beleidsdirectie of andere partij belegd die ermee aan de slag gaat.

Belemmering per domein in procenten, 2014-april 2019

Belemmering per domein in procenten, 2014-april 2019 Ruimte in Regels
Aandeel domein in %
Landbouw, Natuur en Voedsel28%
Afval23%
Energie en Klimaat22%
Chemie10%
Circulaire Economie7%
Bouw4%
Normering en Certificering3%
Deeleconomie3%
Water0%
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (193 bytes)

Het programma Ruimte in Regels is op 1 januari 2020 afgesloten. De loketfunctie wordt voor bepaalde thema’s voortgezet. Ondernemers kunnen voor vragen met betrekking tot hierna genoemde thema’s terecht bij: