Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's)

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's)

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen zijn opgericht om de (regionale) economische structuur te versterken. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is medeaandeelhouder van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM), InnovationQuarter (IQ), Oost NL (de ontwikkelingsmaatschappij voor de provincie Gelderland en Overijssel), de ontwikkelingsmaatschappij voor de provincie Limburg (het Limburgs Instituut voor Ontwikkelingsfinanciering, LIOF), Impuls Zeeland en ROM Utrecht en ROM Horizon (Flevoland). Er zijn momenteel acht regionale ontwikkelings¬maatschappijen; in 2021 komt daar de negende bij (in Noord-Holland), waarmee een landsdekkend netwerk van regionale ontwikkelings¬maatschappijen ontstaat.

De ROM’s versterken het ecosysteem in hun regio door het delen van kennis en het samenbrengen van ondernemers, kennisinstellingen en overheden. Verder investeren de ROM’s in innovatieve en snelgroeiende bedrijven en stimuleren ze innovatie in het mkb die een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken, zoals gezondheid, duurzaamheid, veiligheid, topsectoren, smart industry en circulaire economie. Tot slot werken de ROM’s samen met het NFIA bij het aantrekken en behouden van buitenlandse bedrijven naar en in hun regio.

Belangrijkste resultaten

  • Het aantal participaties van de ROM’s daalde van 361 in 2014 naar 299 in 2020;
  • Het totaal bruto geïnvesteerd vermogen van de ROM's in participaties steeg van 242,6 miljoen euro in 2014 naar 271,4 miljoen euro in 2020.

Feiten en cijfers

Het aantal participaties van de ROM’s daalde van 361 in 2014 naar 299 in 2020. Eén van de nieuwste ROM's waar gegevens over beschikbaar is, Impuls (sinds 2018), heeft twaalf participaties. De nieuwste ROM Utrecht (sinds 2020) heeft nog geen participaties.

Aantal participaties ROM's, 2014-2020

Aantal participaties ROM's, 2014-2020 Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's)
LIOFOOSTNOMBOMIQIMPULSHORIZONUTRECHT
20141061168429224
20151001038730827
2016898681311828
2017837882272225
201883698124321225
201977667829351221
2020786543413914190
Bron: Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen Brontabel als csv (237 bytes)

Het totaal bruto geïnvesteerd vermogen van de ROM's in participaties steeg van 242,6 miljoen euro in 2014 naar 271,4 miljoen euro in 2020.

Geïnvesteerd bedrag ROM's, 2014-2020 (€ mln)

Geïnvesteerd bedrag ROM's, 2014-2020 (€ mln) Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's)
LIOFOOSTNOMBOMIQIMPULSHORIZONUTRECHT
20147565,469,127,91,33,9
20157058,878,330,25,64,4
201671,846,569,933,18,54,6
20176845,864,723,916,54,4
20186145,36529,5211,064,7
201977,353,854,328,734,31,23,9
20206755,752,546,341,54,6453,80
Bron: Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen Brontabel als csv (301 bytes)

Van de 299 participaties in 2020 vonden 153 investeringen plaats op de maatschappelijke thema's. De meeste investeringen van de ROM's vinden plaats in het thema Gezondheid en zorg (85 participaties).

Aantal participaties ROM's naar maatschappelijke thema's, 2020

Aantal participaties ROM's naar maatschappelijke thema's, 2020 Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's)
LIOFOostNOMBOMIQImpulsHorizonUtrecht
Gezondheid en zorg18239210220
Energietransitie en duurzaamheid191021410
Landbouw, water en voedsel45401210
Veiligheid00002110
Overige5528201805140
Bron: Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen Brontabel als csv (238 bytes)

Bruto geïnvesteerd vermogen ROM's naar maatschappelijke thema's, 2020 (€ mln)

Bruto geïnvesteerd vermogen ROM's naar maatschappelijke thema's, 2020 (€ mln) Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's)
LIOFOostNOMBOMIQImpulsHorizonUtrecht
Gezondheid en zorg15,917,910,322,20,50,61,40
Energietransitie en duurzaamheid1,815,56,21,210,7750,20
Landbouw, water en voedsel2,15,51,701,50,520,40
Veiligheid00003,450,250,20
Overige (buiten thema's MGIB)47,216,817,322,90,752,51,60
Totaal bruto geïnvesteerd vermogen6755,735,546,37,24,63,80
Bron: Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen Brontabel als csv (403 bytes)