Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's)

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's)

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen zijn opgericht om de regionale economische structuur te versterken. De ROM’s versterken het ecosysteem in hun regio door het delen van kennis en het samenbrengen van ondernemers, kennisinstellingen en overheden. Verder investeren de ROM’s in innovatieve en snelgroeiende bedrijven en stimuleren ze innovatie in het mkb op het gebied van onder meer gezondheid, duurzaamheid, veiligheid, topsectoren, smart industry en circulaire economie. Tot slot werken de ROM’s samen met het NFIA bij het aantrekken en behouden van buitenlandse bedrijven naar en in hun regio.

Belangrijkste resultaten

  • Het aantal participaties van de ROM’s steeg van 292 in 2017 naar 306 in 2018.
  • Het totaal bruto geïnvesteerd vermogen van de ROM's in participaties daalde van € 238,7 miljoen in 2014 naar € 223,3 miljoen in 2018.

Feiten en cijfers

Het aantal participaties van de ROM’s daalde van 337 in 2014 naar 306 in 2018. De nieuwste ROM, Impuls (ROM sinds 2018), heeft 12 participaties.

Aantal participaties ROM's, 2014-2018

Aantal participaties ROM's, 2014-2018 Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's)
LIOFOOSTNOMBOMIQIMPULS
201410611684292
201510010387308
20168986813118
20178378822722
2018836981293212
Bron: Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen Brontabel als csv (144 bytes)

Het totaal bruto geïnvesteerd vermogen van de ROM's in participaties daalde van € 238,7 miljoen in 2014 naar € 223,3 miljoen in 2018.

Geïnvesteerd bedrag ROM's, 2014-2018 (€ mln)

Geïnvesteerd bedrag ROM's, 2014-2018 (€ mln) Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's)
LIOFOOSTNOMBOMIQIMPULS
20147565,469,127,91,3
20157058,878,330,25,6
201671,846,569,933,18,5
20176845,864,723,916,5
20186145,36529,5211,06
Bron: Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen Brontabel als csv (179 bytes)

Van de 306 participaties in 2018 vonden 176 investeringen plaats op de maatschappelijke thema's. De meeste investeringen van de ROM's vinden plaats in het thema Gezondheid en zorg (62 participaties).

Aantal participaties ROM's naar maatschappelijke thema's, 2018

Aantal participaties ROM's naar maatschappelijke thema's, 2018 Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's)
LIOFOOSTNOMBOMIQIMPULS
Gezondheid en zorg102081293
Energietransitie en duurzaamheid21813224
Landbouw, water en voedsel23515132
Veiligheid241053
Overige2732441413
Bron: Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen Brontabel als csv (205 bytes)

Bruto geïnvesteerd vermogen ROM's naar maatschappelijke thema's, 2018 (€ mln)

Bruto geïnvesteerd vermogen ROM's naar maatschappelijke thema's, 2018 (€ mln) Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's)
IQBOMNOMOOSTLIOF
Gezondheid en zorg1,714,41211,422,8
Energietransitie en duurzaamheid1,81410,313,2
Landbouw, water en voedsel0,62,154,65,7
Veiligheid1,100,53,90,2
Overige1,511,233,515,119,1
Bron: Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen Brontabel als csv (227 bytes)