R&D Mobiliteitssectoren (RDM) subsidieregeling

Subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren (RDM)

De (maak)industrie van de mobiliteitssectoren heeft zwaar te lijden onder de gevolgen van de coronacrisis. Dit zijn vaak internationaal opererende sectoren, met een grote duurzaamheidsopgave, waarin Nederlandse bedrijven een sterke kennis- en concurrentiepositie hebben opgebouwd op het gebied van duurzame en slimme mobiliteit. Door de coronacrisis lopen omzetten echter sterk terug. Hierdoor staan R&D-investeringen in onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten sterk onder druk. Die zijn juist van belang voor het toekomstig verdienvermogen en de overgang naar klimaatneutrale mobiliteit.

Deze subsidie is voor deelnemers van een samenwerkingsverband uit de luchtvaart, maritieme en automotive sectoren, bij wie de R&D-investeringen in onderzoeks-en ontwikkelingsprojecten door de coronacrisis onder druk staan. In (publiek-private) samenwerkingen kunnen (maak)bedrijven (waaronder het mkb) samen met kennisinstellingen een R&D-mobiliteitsproject starten.

Voor 2021 is er eenmalig een budget beschikbaar van 150 miljoen euro. De maximale subsidie per mobiliteitsproject is in totaal maximaal 25 miljoen euro. Per deelnemer aan het samenwerkingsverband is het maximale subsidieproject vijftien miljoen euro.

Feiten en cijfers

In totaal zijn er op de deadline van 17 augustus 26 aanvragen ingediend met een gevraagde subsidie van 337 miljoen euro. Het beschikbare budget was 150 miljoen euro. De totale omvang van de projecten is 530 miljoen euro.

De aanvragen zijn gelijk verdeeld over de sectoren:

  • 34 procent vanuit automotive
  • 30 procent uit de luchtvaartsector
  • 36 procent van de maritieme sector

214 unieke organisaties nemen deel in R&D-samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en onderzoeksorganisaties; bijna 60 procent hiervan is mkb’er. De projecten richten zich op de verduurzaming van de sectoren (70 procent) en digitalisering (30 procent). In ruim 20 procent van de projecten werken de organisaties cross-sectoraal samen om de doelen te bereiken.

Eind 2021 zal de uitkomst van de beoordeling van de projecten bekend worden gemaakt, en kunnen de geselecteerde projecten van start.