Ruimtevaartbeleid

De Rijksoverheid heeft een gezamenlijk ruimtevaartbeleid, dat het Ministerie van Economische Zaken coördineert. Het ruimtevaartbeleid richt zich op een gezonde ruimtevaartsector, het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek op dit terrein en het behouden en versterken van de samenwerking rondom de vestiging van het Europese Ruimtevaartagentschap (ESA) te Noordwijk (ESTEC) (zie de nota ruimtevaartbeleid). Het Netherlands Space Office (NSO) voert het ruimtevaartbeleid uit en vertegenwoordigt op onderdelen Nederland bij de EU en de ESA.

Belangrijkste resultaten

  • In 2015-2017 was de geo-return van Nederland 1,16%
  • In 2017 bedroeg de contractomvang van 136 Nederlandse deelnemers gezamenlijk 150 € mln

Feiten en cijfers

Ruimtevaarttechnologie levert een hoogtechnologische bijdrage aan diverse sectoren, wetenschap en maatschappelijke uitdagingen (denk aan satellietinformatie voor klimaat en waterhuishouding). Voor bedrijven in het ruimtevaartcluster is de overheid dikwijls de belangrijkste eerste klant. Om schaalvoordelen en kennisverspreiding te bevorderen, werkt Nederland samen met hoofdzakelijk Europese landen in ruimtevaartprogramma’s. Dat zijn programma’s van  ESA, het aardobservatieprogramma Copernicus (EU + ESA), het navigatieprogramma Galileo (EU + ESA) en uit het ruimtevaartdeel van het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon2020. De voor ESA ingeschreven overheidsbijdragen voor ruimtevaartprogramma’s worden via open competitie in contracten uitgezet bij Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen (Geo Return-systeem).

De geo-return van Nederland (de verhouding tussen inleg van Nederlandse overheid en toegekende subsidies en opdrachten aan Nederlandse deelnemers) – na weging van de contractomvang voor het R&D-gehalte – was in 2015 tot en met 2017 hoger dan die van de andere lidstaten. Dat komt onder meer door de locatie van ESTEC, de belangrijkste vestiging van ESA in Noordwijk. Rondom ESTEC is een ruimtevaartcluster ontstaan, waar hoog-technologische bedrijven samenwerken om innovaties voor de ruimtevaart en andere sectoren te realiseren.

Retourpercentage, 2015-2017
Retourpercentage 2015-2017
Nederland1,16%
Estland1,15%
Italië1,10%
Portugal1,10%
Polen1,06%
Luxemburg1,05%
België1,04%
Spanje1,02%
Zwitserland1,01%
Frankrijk0,99%
Tsjechië0,98%
Duitsland0,98%
Zweden0,97%
Verenigd Koninkrijk0,97%
Oostenrijk0,91%
Denemarken0,86%
Noorwegen0,84%
Griekenland0,83%
Ierland0,77%
Finland0,76%
Hongarije0,69%
Roemenië0,66%
Netherlands Space Office Brontabel als csv (398 bytes)
Contractomvang Nederlandse bedrijven, 2015-2017
Aantal bedrijven in Nederland dat ESA-contracten ontvangen heeft (cumulatief vanaf 2015)Omvang contracten van bedrijven in Nederland die ESA-contracten ontvangen hebben (€ mln)
2015121259
2016121175
2017136150
Netherlands Space Office Brontabel als csv (224 bytes)