Ruimte in Regels

De overheid maakt veel regels en wetten. Het komt voor dat deze wetten na een tijdje gaan knellen of duurzame ontwikkeling in de weg zitten, vooral bij innovaties. De overheid wil innovaties stimuleren die bijdragen aan een sterke, duurzame en circulaire economie.

Als ondernemers bij innovatie-investeringen belemmerd worden door regels kunnen ze dat melden bij het programma Ruimte in Regels. Het programma is een samenwerkingsverband tussen de ministeries van Economische Zaken & Klimaat en Infrastructuur & Waterstaat. Wij kijken met diverse (publieke en private) partners of en op welke wijze belemmeringen in regelgeving kunnen worden opgelost.

Naast het algemene loket heeft Ruimte in Regels ook twee specifieke loketten: het Chemieloket en het Agroloket. 

Belangrijkste resultaten

  • Vanaf de start van het programma in 2014 tot juli 2018 heeft Ruimte in Regels 393 belemmeringen opgepakt, waarvan ruim 85 procent is afgehandeld.
  • De meeste knelpunten zijn te vinden binnen de domeinen Afval/geen afval en Landbouw, Natuur & Voedsel.

Feiten en cijfers

Voortgang knelpunten (cumulatief), totaal 2014-2016 Ruimte in Regels
Aantal knelpunten
opgelost153
afgerond137
botsend48
lopend55
Bron: Rijksdienst voor ondernemend Nederland Brontabel als csv (71 bytes)

Ruimte in Regels is actief op vele domeinen. De meeste knelpunten in de periode 2014 tot en met juli 2018 zijn te vinden rond de domeinen Landbouw, Natuur & Voedsel en Afval. Beide domeinen zijn belangrijk in de Circulaire Economie.

Aantal knelpunten naar Groene Groei domein Ruimte in regels
Groene Groei ThemaAantal knelpunten
1. Circulaire Economie9
2. Afval104
3. Landbouw, Natuur en Voedsel116
4. Energie en Klimaat66
5. Chemie47
6. Normering en Certificering9
7. Bouw11
8. Water2
Deeleconomie16
Overig21
Bron: Rijksdienst voor ondernemend Nederland Brontabel als csv (239 bytes)

Zie ook