Regeldruk

Het Rijksbrede programma "Goed Geregeld": een verantwoorde vermindering van de regeldruk 2012-2017" richt zich onder andere op vermindering van regeldruk voor bedrijven.

Belangrijkste resultaten

  • Er is van 2013 tot april 2017 een netto verlaging van de regeldruk gerealiseerd van € 2.480 miljoen.
  • Eind 2015 zijn er eenmalig 206 knelpunten vastgesteld waarvan er in het voorjaar van 2017 106 zijn opgelost.

Feiten en cijfers

De netto verlaging van de regeldruk was in april 2017 in totaal € 2.480 miljoen. Dit bedrag is cumulatief.

Netto verlaging regeldruk, 2013-2017 (cumulatief, € mln) Regeldrukvermindering
Netto verlaging regeldruk (cumulatief, € mln)
2013614
20141231
20152055
20162285
2017 (1 april)2480
Bron: Ministerie van Economische Zaken Brontabel als csv (114 bytes)

Realisatie kabinetsdoelstelling € 2,5 miljard regeldrukvermindering 2012-2017

Het regeerakkoord schetste de ambitie om in de periode 2012 tot en met 2017 de regeldruk te verminderen met € 2,5 miljard voor bedrijven, burgers en professionals. Per 1 april 2017 is € 2,48 miljard van de in kaart gebrachte maatregelen daadwerkelijk gerealiseerd (€ 1,39 miljard voor bedrijven en 1,09 miljard voor burgers en professionals). Dit is een toename van ongeveer € 390 miljoen ten opzichte van de stand op 1 oktober 2016. De onderstaande figuur geeft ook zicht op de (gecumuleerde) realisaties. Van alle ingevulde plannen is per april 2017 € 2,48 miljard gerealiseerd. Dit is ongeveer 99 procent en een sterke stijging vergeleken met de stand in april 2016, toen er € 2,09 miljard was gerealiseerd.

Realisatie kabinetsdoelstelling € 2,5 miljard regeldrukvermindering 2014-2017 (€ mln) Regeldrukvermindering
BedrijvenBurgers & professionals
apr. '1471592
okt. '14734142
apr. '15777572
okt. '15814592
apr. '161315771
okt. '161268818
apr. '1713881095
Bron: Ministerie van Economische Zaken Brontabel als csv (165 bytes)

Maatwerk aanpak regeldruk bedrijven

De maatwerkaanpak regeldruk bedrijven richt zich op het aanpakken van knelpunten en belemmeringen die het bedrijfsleven op grond van wet- en regelgeving  (en de uitvoering daarvan) ervaart. Kenmerkend voor de maatwerkaanpak is dat tijdens het gehele traject de dialoog met bedrijven actief en consequent wordt aangegaan. Bovendien heeft de maatwerkaanpak een integrale benadering, waarbij breder wordt gekeken dan alleen wet- en regelgeving. In samenspraak met de doelgroep wordt duidelijk welk type regeldruk moet worden aangepakt en hoe belemmeringen in dienstverlening en voor innovatie en groei kunnen worden weggenomen.

Eind 2015 zijn er eenmalig 206 knelpunten vastgesteld en daarvan waren er in het voorjaar van 2017 106 opgelost. Verreweg de meeste knelpunten zijn opgelost in de logistieke sector (47 van de 50 vastgestelde knelpunten). In de Life Sciences & Health-maatwerkaanpak, gestart in 2013, zijn 50 knelpunten vastgesteld, maar daarvan zijn er nog geen knelpunten opgelost. Bij de winkelambacht zijn inmiddels drie van de 12 punten opgelost, maar deze maatwerkaanpak is pas in 2015 gestart. De maatwerkaanpak Agro heeft in het voorjaar van 2017 17 van de 29 knelpunten opgelost, voor 6 knelpunten wordt er binnen afzienbare tijd een oplossing verwacht en voor de overige 6 is helaas gebleken dat de (Europese) regelgeving geen (verdere) mogelijkheden biedt.

Overzicht aantal vastgestelde en opgeloste knelpunten, 2017 (cumulatieve stand)
VastgesteldOpgelost 2017
Totaal206106
…waarvan agrifood2917
…waarvan banken1513
…waarvan bouw1212
…waarvan chemie64
…waarvan gastvrijheidseconomie97
…waarvan kinderopvang232
...waarvan Life Sciences & Health500
…waarvan logistiek5047
…waarvan metaal00
…waarvan winkelambacht124
Bron: Economische Zaken Brontabel als csv (332 bytes)