Persoonsgebonden Aftrekpost Durfkapitaal

Persoonsgebonden Aftrekpost Durfkapitaal

De Persoonsgebonden Aftrekpost Durfkapitaal heeft tot doel om investeringen in bedrijven van startende ondernemers te stimuleren en ondernemingszin te bevorderen. Deze persoonsgebonden aftrekpost biedt de mogelijkheid om geleden verliezen op beleggingen in durfkapitaal in aftrek te brengen. Deze faciliteit is per 1 januari 2011 vervallen. Daarna geldt er een overgangsbepaling.

Feiten en cijfers

In 2015 waren de geschatte belastinguitgaven aan de Persoonsgebonden Aftrekpost Durfkapitaal twee miljoen euro.

Belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2011-2015 (€ mln)

Belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2011-2015 (€ mln) Persoonsgebonden Aftrekpost Durfkapitaal
Belastinguitgave Persoonsgebonden Aftrekpost Durfkapitaal
20114
20127
20134
20142
20152
Bron: Miljoenennota 2017 Brontabel als csv (100 bytes)