PPS-toeslag (voorheen TKI-toeslag)

Met de “PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie” stimuleert het ministerie van Economische Zaken private financiële inleg voor privaat-publieke samenwerking (PPS) tussen bedrijven en onderzoeksorganisaties. Kennisontwikkeling, -verspreiding en innovatie is gebaat bij een intensieve samenwerking tussen de excellente Nederlandse publieke kennisinfrastructuur en innovatieve bedrijven. In 2016 is er een tussentijdse evaluatie van de regeling verricht.

Belangrijkste resultaten

  • De geschatte omvang van publieke en private investeringen in PPS-projecten was in 2016 € 1.062 miljoen.
  • Het aandeel private middelen is nagenoeg constant gebleven en bedroeg 48 procent in 2016, hetgeen overeenkomt met € 514 miljoen aan private middelen.

Feiten en cijfers

De geschatte omvang van middelen in PPS-programma’s TKI, inclusief het private aandeel vindt u hier.

Ongeveer 40 procent van de deelnemende partijen bij inzetprojecten is mkb-er. Dat percentage blijft over de jaren heen min of meer constant. Anders dan grote bedrijven en kennisinstellingen werken mkb-deelnemers vaak maar aan één of twee PPS-projecten. Kennisinstellingen en grote bedrijven werken vaak samen in tien of meer verschillende projecten.

Verdeling deelnemers PPS-inzetprojecten naar type organisatie, 2013-2016 PPS-inzetprojecten
GRBKIMKBOverigBuitenland
Projecten gestart in 2013642914030136
Projecten gestart in 20141085326849171
Projecten gestart in 20151235733685225
Projecten gestart in 20161045425282198
Bron: TKI’s; classificatie Nederlandse deelnemers door RVO Brontabel als csv (210 bytes)
Verdeling deelnemers PPS-grondslagprojecten naar type organisatie, 2013-2016 PPS-grondslagprojecten
GRBKIMKBOverigBuitenlandOnbekend (NL)
20131735774356371
201427211122253301513
201531510823843371771
20162869718311852472953
Bron: TKI’s; classificatie Nederlandse deelnemers door RVO Brontabel als csv (159 bytes)

Verschuiving van fundamenteel naar toegepast onderzoek

Onderzoeksprojecten waar de TKI’s in 2016 PPS-toeslag op inzetten, kunnen worden verdeeld naar type onderzoek (in termen van projectkosten). Van de projecten die in 2016 gestart zijn betrof de helft van de begrote kosten het uitvoeren van toegepast onderzoek. Dat is meer dan in 2015, toen het zwaartepunt bij fundamenteel onderzoek lag, maar minder dan in 2013 en 2014.

Verdeling projectkosten naar type onderzoek, 2013-2016 PPS-inzetprojecten
wv fundamenteel onderzoekwv toegepast onderzoekwv experimenteel onderzoek
2013€ 34.549.441,00€ 241.917.377,00€ 452.051,00
2014€ 47.686.223,00€ 146.775.294,00€ 10.005.431,00
2015€ 207.006.660,00€ 164.096.587,00€ 28.597.837,00
2016€ 114.320.856,30€ 146.894.425,40€ 17.998.096,40
Bron: TKI’s; classificatie Nederlandse deelnemers door RVO Brontabel als csv (321 bytes)

Verdeling naar topsector toont zwaartepunt bij HTSM en LSH

De verdeling van de geschatte PPS-omvang naar topsector laat zien dat HTSM en LSH in 2016 de grootsten zijn. De verschillen tussen de topsectoren zijn kleiner wat betreft de private bijdrage. Alle topsectoren behalen het doel van 40 procent privaat aandeel over de afgelopen vier jaar, incidentele uitzonderingen daargelaten. In de meeste sectoren namen de afgelopen jaren de private bijdragen aan PPS-onderzoek toe. Alleen de TKI's van de topsector water noteerden in 2016 een lagere private bijdrage dan het jaar daarvoor.

Omvang PPS-projecten en private bijdrage per topsector, 2016 (€ mln) PPS-grondslagprojecten
Voorlopige omvang private bijdrage aan PPSGeschatte omvang PPS
HTSM160355
LSH152276
Energie68149
Water4383
Chemie2371
Agrofood3357
T&U2446
Logistiek714
ClickNL611
Totaal5141062
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (211 bytes)
Privaat aandeel in PPS-projecten per topsector, 2014-2016 PPS-grondslagprojecten
201420152016
Agrifood60%59%58%
LSH47%58%55%
Water45%49%51%
T&U59%51%51%
Creatieve Industrie47%50%50%
Logistiek47%49%50%
Energie45%47%46%
HTSM37%42%45%
Chemie49%48%33%
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (207 bytes)

Regionale verdeling van deelnemers PPS

Hieronder vindt u de verdeling  van het aantal unieke PPS-deelnemers in de periode 2013-2016 voor de 40 COROP-gebieden ten opzichte van het gemiddelde van Nederland. Met name Delft en het Westland scoren ver boven het gemiddelde van Nederland.

PPS: aantal unieke deelnemers als percentage van totaal aantal bedrijven per COROP-regio t.o.v. gemiddelde Nederland, 2013-2016
COROP naamaantal unieke PPS deelnemers als percentage van het totaal aantal bedrijfsvestigingen 2013-2016 ten opzichte van gemiddelde Nederland (gemiddelde Nederland = 100%)
Oost-Groningen69%
Delfzijl e.o.38%
Overig Groningen128%
Noord-Friesland76%
Zuidwest-Friesland51%
Zuidoost-Friesland89%
Noord-Drenthe65%
Zuidoost-Drenthe36%
Zuidwest-Drenthe32%
Noord-Overijssel62%
Zuidwest-Overijssel101%
Twente122%
Veluwe114%
Achterhoek51%
Arnhem/Nijmegen115%
Zuidwest-Gelderland117%
Utrecht131%
Kop van Noord-Holland57%
Alkmaar e.o.67%
IJmond61%
Agglomeratie Haarlem40%
Zaanstreek35%
Groot-Amsterdam95%
Het Gooi en Vechtstreek90%
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek128%
Agglomeratie �s-Gravenhage128%
Delft en Westland319%
Oost-Zuid-Holland86%
Groot-Rijnmond110%
Zuidoost-Zuid-holland87%
Zeeuwsch-Vlaanderen83%
Overig Zeeland55%
West-Noord-Brabant76%
Midden-Noord-Brabant79%
Noordoost-Noord-Brabant82%
Zuidoost-Noord-Brabant130%
Noord-Limburg140%
Midden-Limburg66%
Zuid-Limburg93%
Flevoland94%
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (1 kB)