O2LAB

O2LAB

De arbeidsmarkt en maatschappij van de 21ste eeuw doen een toenemend beroep op ondernemende vaardigheden zoals het vermogen om zelf initiatief te nemen en ideeën om te zetten in resultaat. Het stimuleren van ondernemerschap en ondernemende vaardigheden past binnen de bredere ambitie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het mkb en Leven Lang Ontwikkelen. Blijvende aandacht voor ondernemerschap en ondernemendheid in het onderwijs is daarom belangrijk. Op initiatief van het Comité voor Ondernemerschap bestaat sinds begin 2019 het O2LAB-programma. Het programma is bedoeld om ondernemende vaardigheden bij ondernemers en werkenden te stimuleren én om ondernemerschap en ondernemendheid in het onderwijs meer te versterken en verankeren. Het programma wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.