Omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek

Omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek

De subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek heeft als doel ondernemers te ondersteunen in het omscholen van (nieuwe) medewerkers naar een beroep in de techniek of ICT. Dit gaat om (nieuwe) medewerkers die nog niet in dit beroep werkzaam zijn. Het omscholingstraject is erop gericht om de medewerker competenties, kennis en ervaring bij te brengen die passen bij de betreffende functie. Het bestaat daarom uit een samenhangend geheel van praktijkondersteuning en scholing.

Op dit moment is een mismatch zichtbaar tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt die door de gevolgen van de coronacrisis is versterkt. Dit terwijl voldoende personeel in de ICT en techniek noodzakelijk is voor maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaat- en energietransitie, het woningtekort en digitalisering. Een verschuiving van personeel naar deze sectoren is dan ook van groot belang . Daarnaast biedt het omscholen van medewerkers naar deze beroepsklassen hen een duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt.

Er is tien miljoen euro gereserveerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de periode van 15 september 2022 tot en met 1 december 2022. Werkgevers kunnen eenmalig een vast bedrag van 3.750 euro aanvragen per werknemer, met een maximum van zes omscholingstrajecten per werkgever.