Omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek

Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek

De subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek heeft als doel ondernemers te ondersteunen in het omscholen van (nieuwe) medewerkers naar een beroep in de techniek of ICT. Dit gaat om (nieuwe) medewerkers die nog niet in dit beroep werkzaam zijn.

Op dit moment zien we een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt die door de gevolgen van de coronacrisis is versterkt. Dit terwijl voldoende personeel in de ICT en techniek noodzakelijk is voor maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaat- en energietransitie, het woningtekort en digitalisering. Een verschuiving van personeel naar deze sectoren is dan ook van groot belang . Daarnaast biedt het omscholen van medewerkers naar deze beroepsklassen hen een duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt.

Er is 34,625 miljoen euro gereserveerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de periode van 1 september 2021 tot en met 1 december 2021. Werkgevers kunnen eenmalig een vast bedrag van 3.750 euro aanvragen per werknemer, met een maximum van zes omscholingstrajecten per werkgever.