Ondernemerschapsonderwijs

Ondernemerschapsonderwijs

De arbeidsmarkt en maatschappij van de 21ste eeuw doen een toenemend beroep op ondernemende vaardigheden zoals het vermogen om zelf initiatief te nemen en ideeën om te zetten in resultaat. Blijvend aandacht voor ondernemerschap en ondernemendheid in het onderwijs is daarom belangrijk. Op initiatief van het Comité voor Ondernemerschap is begin 2019 door EZK het programma O2LAB gestart om ondernemerschap en ondernemendheid in het onderwijs te verankeren en versterken.