Het octrooisysteem biedt juridische bescherming van uitvindingen en innovaties, zodat ze tijdelijk ten gelde gemaakt kunnen worden, terwijl de onderliggende kennis wordt gedeeld. Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), voert de Rijksoctrooiwet uit. Daarnaast geeft Octrooicentrum Nederland voorlichting over het octrooisysteem en behartigt de belangen van Nederland in Europese en mondiale organisaties.

Belangrijkste resultaten

  • In 2016 steeg het aantal octrooiaanvragen dat werd ingediend bij Octrooicentrum Nederland (OCNL) van 2.490 naar 2.604 aanvragen.
  • Het aantal aanvragen ingediend bij Octrooicentrum Nederland via de World Intellectual Property Organization (WIPO) daalde licht van 980 naar 953 aanvragen.

Feiten en cijfers

In 2016 ontving OCNL 2.604 octrooiaanvragen, een lichte stijging ten opzichte van 2015. Na een lichte stijging in 2015 was er in 2016 wederom een lichte daling zichtbaar in het aan aantal octrooiaanvragen ingediend bij Octrooicentrum Nederland via de WIPO. Dit aantal daalde naar 953 aanvragen.

Ingediende octrooiaanvragen, 2011-2016
rechtstreeks bij OCNLvia WIPO
201128981000
201227121033
201325631025
20142582969
20152490980
20162604953
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (126 bytes)