Het octrooisysteem biedt tijdelijk juridische bescherming van uitvindingen en innovaties, zodat ze tijdelijk ten gelde gemaakt kunnen worden, terwijl de onderliggende kennis wordt gedeeld. Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), voert de Rijksoctrooiwet uit. Daarnaast geeft Octrooicentrum Nederland voorlichting over het octrooisysteem en behartigt de belangen van Nederland in Europese en mondiale organisaties.

Belangrijkste resultaten

  • In 2017 werden 2.606 octrooiaanvragen ingediend bij Octrooicentrum Nederland. Het aantal was nagenoeg gelijk aan het aantal octrooiaanvragen dat in 2016 is ingediend (2.604 octrooiaanvragen).
  • Het aantal aanvragen ingediend bij Octrooicentrum Nederland via de World Intellectual Property Organization (WIPO) daalde licht van 953 naar 902 aanvragen.

Feiten en cijfers

In 2017 ontving OCNL 2.606 octrooiaanvragen, bijna hetzelfde aantal als in 2016. In 2017  was er wederom een lichte daling zichtbaar in het aan aantal octrooiaanvragen ingediend bij Octrooicentrum Nederland via de WIPO. Dit aantal daalde van 953 aanvragen naar 902 aanvragen.

Ingediende octrooiaanvragen, 2011-2017
rechtstreeks bij OCNLvia WIPO
201128981000
201227121033
201325631025
20142582969
20152490980
20162604953
20172606902
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (141 bytes)