Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA)

Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA)

De NFIA ondersteunt buitenlandse bedrijven die zich in Nederland willen vestigen, hun activiteiten in Nederland willen uitbreiden, of Nederland als strategische uitvalsbasis zien voor Europa. De NFIA levert die bedrijven advies, informatie, praktische hulp en discrete toegang tot een groot netwerk van zakelijke partners en overheden.

Tussen juni 2019 en februari 2020 is een beleidsevaluatie van de NFIA uitgevoerd. De algemene conclusie luidt dat het aannemelijk is dat de NFIA een economisch legitieme taak verricht, en dat het waarschijnlijk is dat zij daarbij grotendeels doeltreffend werkt. De activiteiten van de NFIA leiden tot extra investeringen van buitenlandse bedrijven in Nederland. Deze bedrijven presteren even goed of beter dan Nederlandse bedrijven. Uit de evaluatie komt ook de aanbeveling om meer focus aan te brengen in de projectselectie. De NFIA zal, samen met haar regionale partners van het Invest in Holland netwerk, vanaf 2020 in haar acquisitiewerk sterker focussen op zogenaamde High Priority Projects.

Belangrijkste resultaten

  • De NFIA ondersteunde 268 projecten in 2019, met een totale investeringswaarde van € 4.105 miljoen.
  • De NFIA zorgde in 2019 voor 10.866 arbeidsplaatsen.

Feiten en cijfers

De NFIA ondersteunde 268 projecten in 2019, acht procent meer dan in 2018.

Aantal projecten ondersteund door NFIA, 2015-2019

Aantal projecten ondersteund door NFIA, 2015-2019 Netherlands Foreign Investment Agency
Aantal projecten
2015207
2016227
2017224
2018248
2019268
Bron: Netherlands Foreign Investment Agency/Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (69 bytes)

De NFIA ondersteunde in 2019 via de projecten voor € 4.105 miljoen aan investeringen. In 2018 was de investeringsomvang met € 1.350 ruim lager. De toename in 2019 is veroorzaakt door enkele projecten van grote omvang. Overigens gaat het hier om prognoses door bedrijven over de verwachte omvang van het investeringsbedrag na drie jaar. Uit de evaluatie blijkt dat de gerealiseerde investeringen zoals door het CBS geregistreerd lager uitvallen.

Investeringsomvang van projecten ondersteund door NFIA, 2015-2019 (€ mln)

Investeringsomvang van projecten ondersteund door NFIA, 2015-2019 (€ mln) Netherlands Foreign Investment Agency
Investeringsomvang
20151765
20161467
20171227
20182755
20194105
Bron: Netherlands Foreign Investment Agency/Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (76 bytes)

In 2019 ondersteunde de NFIA projecten waar 10.866 arbeidsplaatsen mee gemoeid zijn; meer dan 25 procent dan in 2018. Overigens gaat het hier om prognoses door bedrijven over de verwachte omvang van het aantal arbeidsplaatsen na drie jaar. Net als bij de investeringen geldt ook hier dat uit de evaluatie blijkt dat de gerealiseerde arbeidsplaatsen zoals door het CBS geregistreerd lager uitvallen.

Werkgelegenheid (arbeidsplaatsen), 2015-2019

Werkgelegenheid (arbeidsplaatsen), 2015-2019 Netherlands Foreign Investment Agency
Werkgelegenheid (arbeidsplaatsen)
20157779
20167570
20178158
20188475
201910866
Bron: Netherlands Foreign Investment Agency/Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (92 bytes)