Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA)

Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA)

De NFIA is verantwoordelijk voor de internationale promotie van Nederland als vestigingslocatie voor bedrijven en ondersteunt buitenlandse bedrijven die activiteiten in Nederland willen opzetten. De NFIA is een uitvoeringsorganisatie, en onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en wordt daarnaast aangestuurd door de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS).

Belangrijkste resultaten

  • De NFIA ondersteunde 265 projecten in 2021, met een totale investeringswaarde van 2.074 miljoen euro.
  • De projecten waarbij NFIA ondersteuning bood zorgden in 2021 voor 9.905 arbeidsplaatsen.

Feiten en cijfers

De NFIA ondersteunde 265 projecten in 2021, bijna 50 procent meer dan in 2020. De totale investeringswaarde van deze projecten was 2.074 miljoen euro. In 2020 was de investeringsomvang met 1.443 miljoen euro een stuk lager, mede doordat buitenlandse bedrijven beïnvloed door corona, investeringsbeslissingen uitstelden of wijzigden. Zie onderstaande grafieken. Overigens gaat het hier om prognoses door bedrijven over de verwachte omvang van het investeringsbedrag na drie jaar.

Aantal projecten ondersteund door NFIA, 2015-2021

Aantal projecten ondersteund door NFIA, 2015-2021 Netherlands Foreign Investment Agency
Aantal projecten
2015207
2016227
2017224
2018248
2019268
2020180
2021265
Bron: Netherlands Foreign Investment Agency/Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (89 bytes)

Investeringsomvang van projecten ondersteund door NFIA, 2015-2021 (€ mln)

Investeringsomvang van projecten ondersteund door NFIA, 2015-2021 (€ mln) Netherlands Foreign Investment Agency
Investeringsomvang
20151765
20161467
20171227
20182755
20194105
20201443
20212074
Bron: Netherlands Foreign Investment Agency/Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (98 bytes)

In 2021 ondersteunde de NFIA projecten waar 9.905 arbeidsplaatsen mee gemoeid zijn; meer dan 50 procent meer dan in 2020. Net als bij de projecten viel 2020 lager uit omdat buitenlandse bedrijven, mede beïnvloed door corona, investeringsbeslissingen uitstelden of wijzigden. Overigens gaat het ook hier om prognoses door bedrijven over de verwachte omvang van het aantal arbeidsplaatsen na drie jaar.

Werkgelegenheid (arbeidsplaatsen), 2015-2021

Werkgelegenheid (arbeidsplaatsen), 2015-2021 Netherlands Foreign Investment Agency
Werkgelegenheid (arbeidsplaatsen)
20157779
20167570
20178158
20188475
201910866
20206397
20219905
Bron: Netherlands Foreign Investment Agency/Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brontabel als csv (114 bytes)

Evaluatie NFIA

In 2020 is een eerste evaluatie uitgevoerd naar het functioneren van de NFIA. De algemene conclusie luidt dat het aannemelijk is dat de NFIA een economisch legitieme taak verricht, en dat het waarschijnlijk is dat zij daarbij grotendeels doeltreffend werkt. Het aanbrengen van meer focus in de acquisitie van buitenlandse bedrijven was één van de aanbevelingen in de beleidsevaluatie van de NFIAis uitgevoerd. Samen met haar partners in het Invest in Holland netwerk, focust de NFIA zich daarom sinds 2020 in het acquisitiewerk op het aantrekken van buitenlandse bedrijven die ook bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen waar we als Nederland voor staan, door versterking van innovatie-ecosystemen en de verduurzaming en digitalisering van onze economie. Momenteel vindt een verdere doorontwikkeling plaats van deze focus op ‘high priority projects’, onder de noemer ‘from volume to value’.