Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC)

Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC)

Het ministerie van EZK ondersteunt het NBTC om inkomend toerisme en zakelijk bezoek te bevorderen en over Nederland te spreiden. Dit moet bijdragen aan meer werkgelegenheid en een groter verdienvermogen van de gastvrijheidssector, en het vergroten van de aantrekkelijkheid van Nederland als land om in te wonen, te werken en te investeren.

Belangrijkste resultaten

  • De marketingactiviteiten van het NBTC en haar partners resulteerden tussen 2016 en 2018 in 5,9 miljoen internationale bezoekers en € 3,3 miljard aan internationale bestedingen.
  • In 2018 is het NBTC 135 partnerships aangegaan gericht op de promotie van Nederland als aantrekkelijke bestemming voor toerisme en zakelijk bezoek. Deze partnerships vertegenwoordigden een totale waarde van € 9,8 miljoen.

Feiten en cijfers

Het NBTC brengt Nederland in binnen- en buitenland onder de aandacht van potentiele bezoekers, de reisbranche, overheid, brancheorganisaties en intermediairs (zoals VVV’s en touroperators) als aantrekkelijke bestemming voor vakanties en zakelijke bijeenkomsten en congressen. Voor de marketing van Nederland hanteert NBTC een samenwerkingsmodel waarmee publieke en private partners aan elkaar worden verbonden rondom gezamenlijke marketingactiviteiten, zoals deelname aan beurzen, deelname aan bewerking van buitenlandse markten en online zichtbaarheid (via holland.com of social media). In 2018 is het NBTC 135 partnerships aangegaan, die samen een waarde vertegenwoordigden van € 9,8 miljoen. Ten opzichte van 2016 wist het NBTC in 2017 en 2018 minder partners aan zich te binden, waardoor ook de totale waarde van de partnerships daalde.

Ontwikkeling aantal partnerships, 2016-2018

Ontwikkeling aantal partnerships, 2016-2018 NBTC
Aantal partnershipsAantal nieuwe partners t.o.v. jaar ervoor
201615846
201713220
201813533
Bron: Evaluatie NBTC 2016-2018 Brontabel als csv (103 bytes)

Totale waarde partnerships, 2016-2018 (€ mln)

Totale waarde partnerships, 2016-2018 (€ mln) NBTC
Totale waarde partnerships
201611,1
201710,5
20189,8
Bron: Evaluatie NBTC 2016-2018 Brontabel als csv (61 bytes)

In de periode 2016 tot 2018 resulteerden de marketingactiviteiten van het NBTC en haar partners in 5,9 miljoen internationale bezoekers en € 3,3 miljard aan internationale bestedingen. In april 2019 is een evaluatie verschenen waarin u meer kunt lezen over de activiteiten en resultaten van het NTBC (klik hier voor de evaluatie).

Resultaten NBTC 2016-2018

Resultaten NBTC 2016-2018
Realisatie streefwaarden 2016-2018 ten opzichte van het doel 2016-2019.
IndicatorStreefwaarde 2016-2019201620172018Realisatie 2016-2018 (% t.o.v. streefwaarde 2016-2019)
Internationale bezoekers op basis van marketing-actviteiten6,2 mln1,6 mln2,0 mln2,3 mln5,9 mln (95%)
Internationale bestedingen op basis van marketing-activiteiten4,1 mld0,9 mld1,1 mld1,3 mld3,3 mld (79%)
Bezoeken Holland.com50 mln11,2 mln10,3 mln13,7 mln35,1 mln (70%)
Economische waarde bids72 mln12,8 mln24,8 mln7,7 mln45,3 mln (63%)
Co-financieringspercentage sectorale partijenMinimaal 50%57,30%55,40%53,40%55,40%
Bron: Evaluatie NBTC 2016-2018 Brontabel als csv (631 bytes)