Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC)

Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC)

Het ministerie van EZK ondersteunt het NBTC om inkomend toerisme en zakelijk bezoek te bevorderen en over Nederland te spreiden. Dit moet bijdragen aan meer werkgelegenheid en een groter verdienvermogen van de gastvrijheidssector, en het vergroten van de aantrekkelijkheid van Nederland als land om in te wonen, te werken en te investeren.

Belangrijkste resultaten

  • De marketingactiviteiten van het NBTC en haar partners resulteerden tussen 2016 en 2018 in 5,9 miljoen internationale bezoekers en € 3,3 miljard aan internationale bestedingen.
  • In 2018 is het NBTC 135 partnerships aangegaan gericht op de promotie van Nederland als aantrekkelijke bestemming voor toerisme en zakelijk bezoek. Deze partnerships vertegenwoordigden een totale waarde van € 9,8 miljoen.

Feiten en cijfers

Het NBTC brengt Nederland in binnen- en buitenland onder de aandacht van potentiële bezoekers, de reisbranche, overheid, brancheorganisaties en intermediairs (zoals VVV’s en touroperators) als aantrekkelijke bestemming voor vakanties en zakelijke bijeenkomsten en congressen. Voor de marketing van Nederland hanteert NBTC een samenwerkingsmodel waarmee publieke en private partners aan elkaar worden verbonden rondom gezamenlijke marketingactiviteiten, zoals deelname aan beurzen, deelname aan bewerking van buitenlandse markten en online zichtbaarheid (via holland.com of social media). In 2018 is het NBTC 135 partnerships aangegaan, die samen een waarde vertegenwoordigden van € 9,8 miljoen. Ten opzichte van 2016 wist het NBTC in 2017 en 2018 minder partners aan zich te binden, waardoor ook de totale waarde van de partnerships daalde.

Ontwikkeling aantal partnerships, 2016-2018

Ontwikkeling aantal partnerships, 2016-2018 NBTC
Aantal partnershipsAantal nieuwe partners t.o.v. jaar ervoor
201615846
201713220
201813533
Bron: Evaluatie NBTC 2016-2018 Brontabel als csv (103 bytes)

Totale waarde partnerships, 2016-2018 (€ mln)

Totale waarde partnerships, 2016-2018 (€ mln) NBTC
Totale waarde partnerships
201611,1
201710,5
20189,8
Bron: Evaluatie NBTC 2016-2018 Brontabel als csv (61 bytes)

Uit de CBS-cijfers (Statistiek Logiesaccommodaties) blijkt dat zo’n 20,1 miljoen buitenlanders Nederland in 2019 hebben aangedaan voor een verblijf. Dit betekent een stijging van 7% ten opzichte van 2018. Wanneer we kijken naar de waarde die de internationale gasten vertegenwoordigen, dan staan de 20,1 miljoen internationale gasten in ons land in 2019 voor een (directe) economische waarde van ruim € 14,6 miljard. Een aanzienlijk deel van deze bezoekers en bestedingen komt tot stand door activiteiten van het NBTC. Zo blijkt uit de evaluatie van april 2019 dat in de periode 2016 tot 2018 de marketingactiviteiten van het NBTC en haar partners resulteerden in 5,9 miljoen internationale bezoekers en € 3,3 miljard aan internationale bestedingen. Klik hier voor de evaluatie.

Resultaten NBTC 2016-2018

Resultaten NBTC 2016-2018
Realisatie streefwaarden 2016-2019 ten opzichte van het doel 2016-2019
IndicatorStreefwaarde 2016-20192016201720182019Realisatie 2016-2019 (% t.o.v. streefwaarde 2016-2019)
Internationale bezoekers op basis van marketing-actviteiten6,2 mln1,6 mln2,0 mln2,3 mlngeen cijfers5,9 mln (95%)
Internationale bestedingen op basis van marketing-activiteiten4,1 mld0,9 mld1,1 mld1,3 mldgeen cijfers3,3 mld (79%)
Bezoeken Holland.com50 mln11,2 mln10,3 mln13,7 mln15,9 mln51 mln (102%)
Economische waarde bids72 mln12,8 mln24,8 mln7,7 mln28,1 mln73,5 mln (102%)
Co-financieringspercentage sectorale partijenMinimaal 50%57,30%55,40%53,40%geen cijfers53,30%
Bron: NBTC, Evaluatie NBTC 2016-2018 Brontabel als csv (693 bytes)

Streefwaardes op indicatoren (vermoedelijk) gehaald

Het NTBC heeft op de indicatoren bezoeken holland.com, economische waarde bids, en co-financieringspercentage sectorale partijen de streefwaardes gehaald. Omdat er over 2019 geen onderzoek is gedaan naar het effect van de marketingactiviteiten, zijn er geen cijfers voor internationale bezoekers en bestedingen op basis van deze marketingactiviteiten bekend. Op basis van eerdere resultaten (95% en respectievelijk 75% in 2018), lag het NBTC goed op koers om deze streefwaardes te behalen.