Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC)

Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt op basis van meerjarenafspraken budget beschikbaar aan het NBTC voor bestemmingsmanagement waaronder internationale branding, ontwikkeling van aanbod, kennis en data, spreiding van toeristen en congreswerving. Dit moet bijdragen aan het duurzaam verder ontwikkelen van de gastvrijheidseconomie, meer werkgelegenheid en een groter verdienvermogen van de gastvrijheidssector, en het vergroten van de aantrekkelijkheid van Nederland als land om in te wonen, te werken en te investeren.

Belangrijkste resultaten

  • In 2020 zijn er zes uitgebrachte bids van internationale congressen geweest waar NBTC actief aan heeft bijgedragen. Deze hadden een waarde van 3,9 miljoen euro.
  • Deze aantallen blijven sterk achter bij de streefwaarden. De negatieve effecten van de coronacrisis op de sector en daarmee ook op de activiteiten van NBTC zijn echter groot.

Feiten en cijfers

Het NBTC brengt Nederland in binnen- en buitenland onder de aandacht van potentiële bezoekers, de reisbranche, overheid, brancheorganisaties en intermediairs (zoals VVV’s en touroperators) als aantrekkelijke bestemming voor vakanties en zakelijke bijeenkomsten en congressen. Het NBTC zorgt op basis van relevante kennis en inzichten voor een nationale visie op toerisme. Op basis van deze visie inspireren, verbinden en faciliteren zij steden, regio’s, ondernemers en andere belanghebbenden in en om de bestemming Nederland. Na een decennium met voornamelijk groei is het inkomend toerisme naar Nederland in 2020 sterk gedaald. Uit de CBS-cijfers (Statistiek Logiesaccommodaties) blijkt dat zo’n 7,3 miljoen buitenlanders Nederland in 2020 hebben aangedaan voor een verblijf. Een daling van 64 procent ten opzichte van 2019 toen er nog ruim twintig miljoen buitenlandse bezoekers naar Nederland kwamen. Wanneer we kijken naar de waarde die de internationale gasten vertegenwoordigen, dan staan de 7,3 miljoen internationale gasten in ons land in 2020 voor een (directe) economische waarde van 4,2 miljard euro, een daling van 71 procent ten opzichte van 2019.

Streefwaardes op indicatoren (gedeeltelijk) gehaald

  • Het NTBC heeft in 2020 op de indicator tevredenheid samenwerkingspartners de streefwaarde ruim gehaald;
  • Voor de streefwaarde realiseren van samenwerkingsverbanden t.b.v. projecten op het gebied van bestemmingsontwikkeling is voldaan aan de kwantitatieve target, alleen de verdeling naar pijlers is nog niet evenredig. Door de coronacrisis zijn samenwerkingsverbanden “lusten en lasten in balans” en “Nederland overal aantrekkelijk” in een stroomversnelling geraakt, terwijl activiteiten op de andere pijlers werden uitgesteld.
  • De streefwaardes voor cofinanciering en aantal uitgebrachte bids blijven in 2020 sterk achter bij de gestelde streefwaarden. Dit komt door de coronacrisis en de effecten daarvan op de reiswereld. Dit heeft een groot effect gehad op de mogelijkheden om (marketing)activiteiten uit te voeren en op de beschikbare budgetten bij partners van NBTC. Tevens zijn er veel minder aanvragen voor congressen.

Realisatie streefwaarden 2020 ten opzichte van het doel 2020-2023

Realisatie streefwaarden 2020 ten opzichte van het doel 2020-2023
Realisatie streefwaarden 2020 ten opzichte van het doel 2020-2023
IndicatorStreefwaarde 2020-20232020202120222023Realisatie 2016-2019 (% t.o.v. streefwaarde 2016-2019)
Tevredenheid samenwerkingspartners inzake rol NBTC bij de uitvoering van projectenMinimaal 70%89%89%
Aantal uitgebrachte bids internationale congressen, waar NBTC actief aan heeft bijgedragen40, met een minimale potentiële economische waarde van € 55 miljoen.6 bids met een economische waarde van €3,9 mln."6 (15%)
Cofinancieringspercentage overige partijenMinimaal 40%20,40%20,40%
Realiseren van samenwerkingsverbanden t.b.v. projecten op het gebied van bestemmingsontwikkelingMinimaal 24 projecten, waarvan minimaal twee per strategische pijler7 projecten, op 3 pijlers29,20%
Bron: NBTC Brontabel als csv (815 bytes)