Nationaal Groeifonds R&D en Innovatie

Nationaal Groeifonds R&D en innovatie

Met het Nationaal Groeifonds trekt het kabinet tussen 2021 en 2025 twintig miljard euro uit voor projecten. Het gaat om gerichte investeringen op twee terreinen waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei.

De twee terreinen waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei zijn: Kennisontwikkeling en Onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Tot begin 2022 was er ook een derde terrein: infrastructuur. Bij de totstandkoming van het coalitieakkoord is afgesproken om deze pijler uit het Nationaal Groeifonds te halen.

Het Nationaal Groeifonds is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Zij beheren gezamenlijk het fonds namens het kabinet. Er is een onafhankelijke commissie ingesteld die de projecten beoordeelt en adviezen geeft. Het kabinet besluit of aan projecten geld wordt toegekend.

Beoordeling commissie

Alle projecten die geld ontvangen uit het Nationaal Groeifonds zijn zorgvuldig beoordeeld door een onafhankelijke commissie. De commissie kijkt naar het effect op de langetermijngroei van de Nederlandse economie en weegt de maatschappelijke voor- en nadelen.

Bij een positief advies van de commissie besluit het kabinet in zowel de departementale- als de subsidieroute of de projecten direct geld ontvangen. Bij de departementale route geldt dat projecten een (voorwaardelijke) toekenning of een reservering kunnen krijgen. Bij een reservering vraagt de commissie om een betere onderbouwing van het voorstel. Zodra ze deze onderbouwing heeft ontvangen, brengt de commissie opnieuw advies uit aan het kabinet. Uiteindelijk besluit het kabinet of een project het geld krijgt toegekend. 

Verdere informatie, waaronder ook de adviesrapporten van de commissie zijn te vinden op de website van het Nationaal Groeifonds.

Feiten en cijfers

 • Het Nationaal Groeifonds is in 2020 gestart. Voor zowel de eerste als de tweede ronde heeft de commissie het kabinet geadviseerd geld toe te kennen of te reserveren voor een aantal voorstellen.
 • In de eerste ronde trok het kabinet 4,1 miljard euro uit voor (voorwaardelijke) toekenningen en reserveringen aan verschillende projecten.
 • In de tweede ronde besloot het kabinet het kabinet vijf miljard euro uit het Nationaal Groeifonds toe te kennen, waarbij voor een deel van die toekenningen (3,7 miljard euro) nog voorwaarden gelden. Inmiddels zijn de eerste projecten van start gegaan.
 • De Tijdelijke Wet Nationaal Groeifonds is in 2022 aangenomen. Deze tijdelijke wet regelt de vormgeving van het Nationaal Groeifonds als een begrotingsfonds. Daarnaast bevat de wet een grondslag voor een subsidieregeling. Daarmee is het mogelijk gemaakt dat bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties in de derde ronde van het Nationaal Groeifonds rechtstreeks voorstellen indienen. De derde ronde is in 2022 gestart.
 • Inmiddels zijn er tien projecten op het gebied van R&D en innovatie op de EZK-begroting, die directe toekenningen hebben ontvangen uit het NGF. Het gaat om de volgende projecten:

Ronde 1

 • AiNed: 44 + 116,5 miljoen euro
 • Quantum Delta NL: 54 miljoen + 228 miljoen euro
 • RegMed XB: 23 + 33 miljoen euro
 • Health-RI: 22 miljoen euro
 • GroenvermogenI: 73 miljoen euro

Ronde 2

 • GroenvermogenII: 250 miljoen euro
 • Oncode-PACT: 161 miljoen euro
 • Circulaire Plastic: 124 miljoen euro (nog geen parlementaire autorisatie)
 • NXTGEN HIGHTECH: 450 miljoen euro (nog geen parlementaire autorisatie)
 • NieuweWarmteNU!: 200 miljoen euro (nog geen parlementaire autorisatie)