Nationaal Groeifonds R&D en Innovatie

Nationaal Groeifonds R&D en innovatie

Met het Nationaal Groeifonds is in de periode 2021-2025 twintig miljard euro beschikbaar op verplichtingenbasis voor investeringen in projecten en programma’s die zorgen voor structurele en duurzame economische groei. Het gaat om gerichte investeringen op drie terreinen waar de meeste kansen aanwezig zijn. Dit zijn:

  1. R&D en innovatie
  2. Kennisontwikkeling
  3. Infrastructuur

Voorstellen worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie en moeten door het kabinet worden goedgekeurd. De toekenning van financiële middelen moet ook door het parlement worden geautoriseerd. Voor de eerste ronde heeft de adviescommissie geadviseerd om via onvoorwaardelijke en voorwaardelijke toekenningen of reserveringen tien voorstellen te bekostigen. Het kabinet heeft dit advies overgenomen. Vijf daarvan vallen binnen de pijler R&D en Innovatie: AiNed, QuantumDeltaNL, RegMed XB, Groenvermogen van de Nederlandse Economie en HealthRI. De onvoorwaardelijke toekenningen voor deze vijf voorstellen zijn op de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gekomen en worden ten behoeve van de voorstellen ingezet.  

Feiten en cijfers

  • Het Nationaal Groeifonds is in 2020 gestart. In april 2021 zijn de uitkomsten van de eerste ronde bekendgemaakt en is de tweede ronde aangekondigd.
  • De eerste ronde heeft geleid tot het bekostigen van vijf voorstellen op de pijler R&D en Innovatie, voor in totaal 1,354 miljard euro.
  • De directe toekenningen, voor AiNed, QuantumDeltaNL en RegMed XB, bedragen in totaal 121 miljoen euro en zijn door het parlement geautoriseerd.
  • De voorwaardelijke toekenningen voor de voorstellen Groenvermogen van de Nederlandse economie en HealthRI zijn in augustus 2021 op advies van de adviescommissie door het kabinet omgezet naar onvoorwaardelijk. Dit gaat om respectievelijk 73 en 22 miljoen euro. Deze middelen moeten nog geautoriseerd worden door het parlement.

Verdere informatie, waaronder ook het adviesrapport van de commissie voor de eerste beoordelingsronde in 2021 is te vinden op de website van het Nationaal Groeifonds