Mkb-winstvrijstelling

Mkb-winstvrijstelling

De overheid heeft met de Mkb-winstvrijstelling het doel om ondernemerschap te stimuleren. De Mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost van 14 procent op de belastbare winst. De vrijstelling verlaagt de fiscale winst, waardoor de ondernemer minder belasting hoeft te betalen.

Feiten en cijfers

In 2019 bedroegen de geschatte belastinguitgaven ruim € 2 miljard. In 2020 zal dit bedrag nagenoeg gelijk blijven. De geschatte belastinguitgaven aan de Mkb-winstvrijstelling nemen vanaf 2013 ieder jaar toe.

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2015-2020 (€ mln)

Geschatte belastinguitgaven (budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen), 2015-2020 (€ mln) Mkb-winstvrijstelling
Belastinguitgaven aan de MKB-winstvrijstelling
20151545
20161688
20171840
20181978
20192064
20202065
Miljoenennota 2020 Brontabel als csv (115 bytes)