MKB-werkplaatsen digitalisering

MKB-werkplaatsen Digitalisering

Voor veel mkb-bedrijven is het een grote stap om de kansen van digitalisering goed te benutten. Het ontbreekt hen simpelweg aan tijd, kennis en geld. Dure ICT-specialisten inschakelen of het eigen personeel bijscholen is geen optie. Daarom is op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat het programma ‘Versnelling digitalisering mkb’ gestart. In dit programma gaan mkb’ers aan de slag in zogenoemde ‘MKB-Werkplaatsen Digitalisering’.

Een Digitale Werkplaats is een lokale publiek-private samenwerking van onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Een plek waar ondernemers, studenten en docenten elkaar ontmoeten. Ondernemers kunnen hier bijvoorbeeld terecht voor oplossingen op het gebied van online sales, marketing, het benutten van data en (kantoor)automatisering. Het is aan een Digitale Werkplaats zelf om te bepalen waar de focus op ligt.

De ondernemers krijgen praktische adviezen van studenten uit het hbo, mbo of het wo. Deze studenten staan onder begeleiding van docenten en experts. De studenten brengen met behulp van een scan de kennis en innovatievraag van ondernemers in kaart. De uitkomst daarvan vormt het vertrekpunt voor de studenten van de betrokken onderwijsinstellingen.

Feiten en cijfers

In 2019 is een subsidieregeling opgesteld waar onderwijsinstellingen, (regionale) overheden en bedrijfsleven gezamenlijk een aanvraag kunnen indienen voor een MKB-werkplaats. Vooruitlopend op deze subsidieregeling heeft het kabinet in 2019 zes initiatieven ondersteund. In 2020 waren er twee subsidierondes. Daarmee zijn er zestien werkplaatsen gerealiseerd vanuit programma ‘Versnelling digitalisering mkb’.

Ondernemers kunnen nu terecht voor advies en ondersteuning in Groningen, Friesland, Drenthe, Noord-Brabant, Overijssel, Gelderland, Noord-Holland, Rijnmond, Zuid-Limburg, Flevoland, Zwolle, Rivierenland, regio Den Haag-Delft-Zoetermeer en regio Drechtsteden. Om te zorgen voor een nog betere landelijke dekking van de digitale erkplaatsen wordt de subsidieregeling MKB-Werkplaatsen in het najaar van 2021 nogmaals opengesteld, om mkb’ers te laten profiteren van digitalisering én studenten de kans te geven om te leren en oefenen in de beroepspraktijk. De openstelling is van 1 september 2021 tot en met 15 oktober 2021. Voor deze subsidieronde is twee miljoen euro beschikbaar.