MKB-werkplaatsen digitalisering

MKB-werkplaatsen Digitalisering

Voor veel, vooral kleine, mkb-bedrijven is het een grote stap om de kansen van digitalisering goed te benutten. Het ontbreekt hen simpelweg aan tijd, kennis en geld. Dure ICT-specialisten inschakelen of het eigen personeel bijscholen is geen optie. Daarom is op initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in 2019 het programma ‘Versnelling digitalisering mkb’ gestart. In dit programma zijn mkb’ers aan de slag gegaan in zogenoemde ‘MKB-Werkplaatsen Digitalisering’.

Een Digitale Werkplaats is een regionale publiek-private samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid, waarin mkb-ondernemers worden geholpen met het digitaliseren van hun bedrijf op het gebied van online sales & marketing, data en automatisering. Dit gebeurt met behulp van studenten uit het hbo, mbo of wo, bijgestaan door docenten en experts. Mkb-ondernemers worden zo in staat gesteld hun productiviteit, en dus concurrentievermogen, te verhogen en hun bedrijf toekomstbestendiger te maken. De studenten doen op hun beurt relevante werkervaring op en krijgen betere aansluiting op de snel veranderende arbeidsmarkt waar digitalisering een steeds grotere rol speelt.

Feiten en cijfers

De digitale mkb-werkplaatsen zijn in vier tranches gestart. Vooruitlopend op de subsidieregeling zijn de eerste zes digitale werkplaatsen eind 2019/begin 2020 van start gegaan via een incidentele projectsubsidie. De subsidieregeling is in februari 2020 gepubliceerd en is drie keer opengesteld met een tender in voorjaar 2020, najaar 2020 en najaar 2021. Daarbij was drie keer twee miljoen euro beschikbaar en werd maximaal 50 procent van de begroting en 450 duizend euro per werkplaats voor een periode van drie jaar gesubsidieerd door EZK (via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Via deze openstellingen van de subsidieregeling zijn respectievelijk vijf, vijf en drie nieuwe digitale werkplaatsen opgericht. Er functioneert ook één digitale werkplaats zonder rijkssubsidie. Intussen is het netwerk uitgegroeid tot twintig werkplaatsen verspreid door het hele land, met uitzondering van Zeeland. Van de huidige gesubsidieerde werkplaatsen lopen de eersten af vanaf zomer 2022 en lopen de laatst gestarte werkplaatsen begin 2025 af. De subsidieregeling zelf loopt na vijf jaar af in april 2025. Het ministerie denkt na over een vervolg.

Gezamenlijk hebben de digitale werkplaatsen de ambitie om in hun eerste drie jaar meer dan 97 duizend mkb-bedrijven te bereiken met voorlichting en negen duizend bedrijven concreet een digitaliseringsstap verder te helpen met behulp van zeventien duizend studenten en meer dan 200 partners. Tot en met augustus 2022 zijn er 5.166 er ondernemers getraind en 1.635 ondernemers geholpen met een intensief traject. 90 procent van de ondernemers geeft aan digitaliseringsstappen te ondernemen na deelname traject.