MKB-werkplaatsen digitalisering

MKB-werkplaatsen digitalisering

Voor veel mkb-bedrijven is het een grote stap om de kansen van digitalisering goed te benutten. Het ontbreekt hen simpelweg aan tijd, kennis en geld. Dure ICT-specialisten inschakelen of het eigen personeel bijscholen is geen optie. Daarom is op initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het programma ‘Versnelling digitalisering mkb’ gestart. In dit programma gaan mkb’ers aan de slag in zogenoemde ‘MKB-Werkplaatsen Digitalisering’.

Een Digitale Werkplaats is een lokale publiek-private samenwerking van onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Een plek waar ondernemers, studenten en docenten elkaar ontmoeten. Ondernemers kunnen hier bijvoorbeeld terecht voor oplossingen op het gebied van: online sales & marketing, benutten van data en (kantoor)automatisering. Het is aan een Digitale Werkplaats zelf om te bepalen waar de focus op ligt.

De ondernemers krijgen praktische adviezen van studenten uit het hbo, mbo of het wo. Deze studenten staan onder begeleiding van docenten en experts. De studenten brengen met behulp van een scan de kennis en innovatievraag van ondernemers in kaart. De uitkomst daarvan vormt het vertrekpunt voor de studenten van de betrokken onderwijsinstellingen.

Feiten en cijfers

In 2019 is een subsidieregeling opgesteld waar onderwijsinstellingen, (regionale) overheden en bedrijfsleven gezamenlijk een aanvraag kunnen indienen voor een MKB werkplaats. Vooruitlopend op deze subsidieregeling heeft het kabinet in 2019 zes initiatieven ondersteund. Tijdens de eerste subsidieronde in 2020 zijn er acht aanvragen ingediend, waarvan vijf gehonoreerd. Daarmee zijn er inmiddels elf werkplaatsen gerealiseerd vanuit programma ‘Versnelling digitalisering mkb’. Ondernemers kunnen nu terecht voor advies en ondersteuning in Groningen, Noord-Brabant, Overijssel, Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Limburg, Flevoland, Zwolle, regio Den Haag-Delft-Zoetermeer en regio Drechtsteden. In het najaar van 2020 wordt de subsidieregeling opnieuw opengesteld om zo verder toe te werken naar een landelijk dekkend netwerk van werkplaatsen. Voor deze subsidieronde is 2 miljoen beschikbaar. Een jaar na de start evalueren we het totaal aan werkplaatsen, op basis hiervan wordt gekeken of extra inzet of middelen nodig zijn.